Denizli’de 2000 yılından buyana tıbbi mantar türlerinin
üretimi ve araştırılması alanından çalışma yapan Agroma
Mantar Şirketi birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğunu
düşündükleri Hericium mantarını üretti. Şirket sahibi , TÜB-
TİAK’tan aldıkları desteğin çalışmalarına büyük katkısı oldu-
ğunu söyledi.
Aslan yelesi olarak da bilinen Hericium türü mantarların
insan sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirten
Atmaca, projenin şapkalı mantar türünde ıslah materyalinin
oluşturulması ve bu materyallerin kullanılarak yeni hibrid bi-
reylerin elde edilmesi temeline dayandığını belirtti.
Proje kapsamında çalışılan Hericium türü için doğal or-
tamından toplanan mantarlar üzerinde teşhisler yaptıklarını
ifade eden Atmaca, “Doğal ortamlarından toplanan örnek-
leri çimlendirilerek tek spor izolatlarından oluşan bir misel
koleksiyonunu tesis ettik. Bu koleksiyon içindeki bireylerin
kendi aralarında çaprazlanarak yeni hibrid bireylerin elde
edilmesi, bu hibrid bireylerden hazırlanan spawn materya-
linin yetiştirme ortamlarına ekilmesi ve her hibridin agrono-
mik özellikleri açığa çıkarılmasını hedefledik. Ticari anlamda
verimli olduğu tespit edilen hibridleri oluşturan tek spordan
elde edilmiş misellerin anaç olarak saklanması, hibridlerin
ve onları oluşturan anaç misellerin DNA parmak izi yönte-
miyle moleküler profillerinin açığa çıkarılmasını planladık.
Projenin son aşamasında yeni bir ürün olarak Hericium türü
mantarlar ürettik” dedi.
Destekle Gelen Başarı
TÜBİTAK Desteğiyle
Hastalıkların Tedavisi için
Tıbbi Mantar Üretildi
Denizli'de mantar üretimi
yapan Agroma Mantar Şir-
keti tarafından, Alzheimer
tedavisinde etkili olduğu
ileri sürülen Hericium
Erinaceus mantarı üretildi.
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48