E
rciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Do-
ğan tereyağının yüksek tansiyon ve damar sertliği
olan hastalar tarafından da tüketilebilmesi için TÜ-
BİTAK desteğiyle çalıştığı projede kalorisi düşürül-
müş tereyağı üretmeyi başardı. Tereyağının sağlık
açısından çok yararlı olduğunu ancak obezite ve
kalp damar hastalığı gibi hastalıkları tetiklediği için
tüketilmediğini belirten Doç. Dr. Doğan, tereyağının
herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilmesi için ça-
lışmalara başladıklarını ve light tereyağı ürettiklerini
belirtti.
Tereyağının önemli bir gıda maddesi olduğunu
belirten Doğan,”Son yıllarda kolesterolü artırdığı
düşüncesiyle tereyağı tüketiminde azalmanın oldu-
TÜBİTAK Desteğiyle
Kalorisi Azaltılmış
Tereyağı Üretildi
TÜBİTAK desteğiyle yağ barındırma özelliği olan doğal gıda lifleri kullanılarak
tereyağının kalorisi düşürüldü. Yüksek kalori nedeniyle tereyağından uzak
duran insanlar bu sayede tereyağını rahatça tüketebilecek.
Destekle Gelen Başarı
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48