BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hayata
geçirilmesi planlanan Ürün Takip Sistemi’ne yönelik ön ana-
liz çalışmaları başladı.
Bugüne kadar TİTCK bünyesinde bulunan Klinik Araştır-
ma, Sınır Ürünler ve Sınıflandırma Birimi, Onaylanmış Kuru-
luş ve Üretim Yeri Yetkilendirme Birimi, Depolama, Dağıtım,
Satış ve Uygulama Merkezleri Yetkilendirme Birimi, Tıbbi Ci-
haz PGD ve Uyarı Sistemi Birimleri, Üretim Yerleri Birimi ve
Klinik Mühendislik Birimi ile gerçekleştirilen toplantılarda
Kurum yetkililerinin sistemden beklentileri irdelendi. TİTCK
bünyesindeki birimlerle yapılacak görüşmelerin ardından
dış paydaşlar ile de görüşmeler devam edecek.
Ürün Takip Sistemi için Çalışmalar Başladı
Muhtaç Asker Ailelerine YardımModülü Geliştirildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oğlu ya da eşi as-
kerde olan ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla başlattığı
“Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı”, BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen
BÜTÜNLEŞİK Bilgi Sistemi tarafından takip edilecek.
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
bünyesinde geliştirilen BÜTÜNLEŞİK Sosyal Yardım Hizmet-
leri Projesi’nin son kullanıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı.
Kurumsal işleyişi güçlendirmek amacıyla geliştirilen ve
adını BÜTÜNLEŞİK olarak duyuran merkezi bilgi sisteminde-
ki, Projeler Modülü ve Evde Bakım Aylığı Modülü’ne yönelik
eğitimler YTE Ar-Ge Binası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılışı YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör’ün
konuşmasıyla başlayan program 81 ilden 207 vakıf çalışanı-
nın katılımıyla gerçekleşti.
BÜTÜNLEŞİK Projesi Son Kullanıcı
Eğitimleri Tamamlandı
40
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48