Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
33
TÜBİTAK ile Araştırmacı ve Öğrenciler
Forumda Buluşuyor
TÜBİTAK’tan destek veya burs alanların hem kendi
aralarında iletişime geçebilmeleri hem de TÜBİTAK
yetkilileriyle bilgi alış-verişi yapabilmeleri için forum
sayfası açıldı.
Araştırmacılardan bursiyerlere, üniversitelilerden olim-
piyatlara katılan öğrencilere kadar herkesin kullanımına yö-
nelik "TÜBİTAK Destekleri Forumu" isimli yeni bir uygulama
başlatıldı.
” adresinden ulaşılan
forumda TÜBİTAK desteklerine başvuru yapmak isteyen,
başvuru yapan veya destek alan araştırmacılar, destek prog-
ramlarıyla ilgili başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuç-
landırma süreçleri hakkında soru sorabilecekler. ARDEB,
TEYDEB ve BİDEB birimlerine ait destek, program ve burslar-
la ilgili sorular TÜBİTAK uzmanlarından oluşan 14 kişilik mo-
deratör kurulu tarafından artık çok daha hızlı yanıtlanacak.
Foruma giren araştırmacı ve öğrenciler, kendi aralarında
iletişim kurabilecek, bilgi paylaşabilecek ve aynı zamanda
destekler için ekip oluşturarak yardımlaşabilecekler. Yayın
hayatına Ağustos 2013 itibariyle başlayan ve TÜBİTAK faa-
liyetleri hakkında bilgi ve farkındalığı artırmayı amaçlayan
foruma kaydolmak isteyen kişiler,
.
tr” adresli giriş sayfasının sağ üst tarafında yer alan "Kayıt"
bağlantısını kullanarak kaydolabiliyorlar. Foruma kaydolan-
ların sayısı kısa sürede 5 bini geçti.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48