18
M
aden kazalarının ardından başlatılan arama-kurtar-
ma çalışmalarında, madenin ve galerilerin kazadan
sonraki mevcut durumunun bilinememesi kayıp riskini
artırıyor. Arama-kurtarma ekipleri doğrudan madene gi-
rip olası gaz sızıntısı tehlikesine karşın ellerindeki gaz de-
dektörleri ile ölçüm yapıyor. Ancak ölçülen gaz seviyesi
tehlikeli değerlere ulaştığında ekipler kendini doğrudan
tehlikenin içinde buluyor.
M
aden
Kazalarında Arama
Kurtarmayı
Mobil Robot
Yapacak
Arama-kurtarma çalışmalarında yaşanan yaralanma, gaz
zehirlenmesi gibi tehlikeli durumların ortadan kaldırılması
için TÜBİTAK ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) iş-
birliğiyle önemli bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında
kazalara hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilmesi için
TÜBİTAK tarafından uzaktan kontrollü mobil robot geliştiril-
di. Ekim ayı itibariyle kullanılmaya başlanacak robot; göçük,
yangın ve gaz sızıntısına karşı arama ve kurtarma ekibinden
Maden kazaları sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları, TÜBİTAK’ın
geliştirdiği uzaktan kontrollü mobil robot ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacak.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48