19
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
önce madene girerek üzerindeki video ekipmanları ve sensörler saye-
sinde kaza bölgesinde mevcut durumu gösterir verileri arama-kurtar-
ma ekibine aktaracak. Kurtarma ekipleri, robotlardan gelen bilgilere
göre kaza yerine ulaşıp müdahale edecek.
Genellikle galerilerde meydana gelen göçük, grizu patlaması ve
yangınlar şeklinde ortaya çıkan kazalar; karbonmonoksit zehirlenmesi,
metan gazı ve karbondioksit boğulması ya da sel ve su baskını şeklinde
de olabiliyor.
Türkiye’de göçük, grizu patlaması, gaz zehirlenmesi, sel ve su bas-
kını gibi nedenlere bağlı olarak yaşanan maden kazaları 1941 yılından
bu yana 4 bin can aldı. Bu can kayıplarının bir kısmı kaza anında ger-
çekleşmesine karşın asıl çoğunluğu kazadan sonra hayatta kalan ma-
dencilere zamanında ulaşılamamasından kaynaklanıyor.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48