Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
21
Türkiye ile Makedonya bilim ve
teknolojide işbirliği yapacak
TÜBİTAK ile Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademi-
si (MANU) arasında bilim ve teknoloji alanında ortak çalış-
malar yürütülmesi amacıyla MANU Başkanı Prof. Dr. Vlado
Kambovski ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile iki ülke
araştırmacıları arasında ortak işbirliği projeleri, uzman deği-
şimleri gibi bilimsel aktivitelerin yapılmasına imkan sağlana-
cak.
MANU binasında düzenlenen törende konuşan TÜBİTAK
Başkanı Prof. Altunbaşak, Makedonya ile Türkiye arasında
tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu, bunun yanı sıra coğ-
rafi açıdan da birbirine son derece yakın iki ülke olduklarını
belirtti.
Enerji, genetik ve bioinformatik alanlarında Makedonyalı
bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yapmak istediklerini ifa-
de eden Prof. Altunbaşak, "Bugün imzaladığımız protokolle,
hemTÜBİTAK enstitüleri olarak hem de Türkiye ve Makedon-
ya'daki üniversitelerle MANU arasında bir işbirliği ve ortak
proje yapma imkanı doğacak” dedi.
“TÜBİTAK ile protokol
imzalamaktan gurur duyuyoruz”
MANU Başkanı Prof. Dr. Kambovski ise, Türkiye'nin en
önemli kurumlarından biri olan TÜBİTAK ile protokol imza-
ladıkları için gururlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin bilim
ve teknoloji alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri
haline geldiğini vurgulayan Kambovski, iki kurum arasındaki
işbirliği sayesinde şimdiye kadar çok sayıda bilimsel konfe-
rans, araştırma projeleri organize edildiğini de sözlerine ek-
ledi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52