18
O yüzden geri dönüp dönemeyeceğimiz konusunda karar-
sızdık. Artık Türkiye’deki imkanlar çok gelişti. ABD’deki ça-
lışma ortamımızdan farksız güzel bir merkezde çalışıyorum.
Türkiye’de yurt dışına göre daha kolay ve ulaşılabilir imkanlar
var. Burada iyi ve kaliteli bir iş yapıyorsanız TÜBİTAK, Avrupa
Birliği ve diğer kurumlardan çok ciddi destekler alıyorsunuz.
Hem de kendi ülkemizin gençlerini yetiştiriyoruz. Artık Tür-
kiye’ye dönülmez imajı yıkıldı. Türkiye’de çok iyi araştırmalar
yapılıyor. Arkadaşlarımızın hepsine de geri dönün burada
yapacak çok iş var diyorum.
“Türkiye’de araştırma için her türlü
imkan ve altyapı var”
Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu (TÜBİTAK MAMMalze-
me Enstitüsü):
ABD’de yaklaşık 21 yıl kaldım. Master
ve doktoranın ardından özel firmalarda Ar-Ge yöneticisi
olarak çalıştım. Özel bir üniversiteden öğretim üyeliği teklifi
üzerine Türkiye’ye geri döndüm. Ülkemizdeki fonlamalar ile
araştırma ortamının değişmesi ve artması geri dönüşümü
kolaylaştırdı. 1990’lı yılların sonuna doğruda dönecektim
ama o zaman Türkiye’deki araştırma fonları bu kadar yaygın
değildi. Ülkemiz zengin bir araştırma alt yapısına kavuşu-
yor. İleri teknolojiye ve Ar-Ge’ye dönük çalışmalar artmış
durumda. ABD’deki sistem burada nüve olarak uygulanıyor.
Her türlü imkan ve alt yapı var. Dünya ile yarışacak duruma
geldi ve elindeki imkanlar ile bir çok ülkeye göre daha dina-
mik. Bu ortam nedeniyle bir çok araştırmacı Türkiye’yi tercih
ediyor. Türkiye’ye gelmek isteyen araştırmacıların döndükten
sonra memnun olacakları ortamı bulacaklarına inanıyorum.
“Geri dönüş yapmak isteyenler için
imkanlar çok geniş”
Yrd. Doç. Dr. Orçun Kepez (Kadir Has Üniversitesi):
İTÜ Mi-
marlık Fakültesi’nden mezun olup masterımı tamamladıktan
sonra 2002 yılında ABD’ye gittim. North Carolina Üniversite-
si’nde alanımla ilgili çalışmaların ardından tersine beyin göçü
ile 2008 yılında ülkeme dönme kararı aldım. Şuan Kadir Has
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı bölümü başkanlığı görevini yürütüyorum. Türkiye’ye
geldikten sonra Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamın-
daki Marie Curie Araştırma Programına bir araştırma projesi
önerisi verdim ve bu kabul edildi. Bu proje ile ilk araştırma
ekibimi kurdum. ABD’de başladığım çalışmalara burada de-
vam etme fırsatı yakaladım. Araştırma ilgi alanım mekan ve
mekanın insan sağlığı üzerindeki etkileri. Geldikten sonra bul-
duğum imkanlar sayesinde dışarıda yapmak istediklerimi ül-
kemde yapmamı sağladı. Özellikle sosyal bilim alanında olan
arkadaşlar ABD’de fon bulma noktasında sıkıntı yaşamıştır.
Avrupa’da ve ülkemizde sosyal bilimler alanında çok fazla fon
fırsatları bulunuyor. Geri dönüş için her türlü imkan ve destek
var.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52