T
ürkiye ile Makedonya arasında bilim
ve teknoloji alanında yapılacak işbir-
liği çalışmalarının başlatılması amacıyla
Makedonya’ya giden Prof. Altunbaşak,
ilk olarak Makedonya Bilimler ve Sanat-
lar Akademisi’ni (MANU) ziyaret ederek
akademi başkanı Prof. Dr. Vlado Kam-
bovski ile işbirliği protokolü imzaladı.
MANU Enerji, Bilişim ve Materyaller
Bölümü ile MANU Genetik ve Biyokimya
Bölümü’nü ziyaret eden Prof. Altunba-
şak, Makedonya’ya üst düzey görüşme-
lerde de bulundu.
Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı
Pançe Kralev ile görüşen TÜBİTAK Baş-
kanı Altunbaşak, Cumhurbaşkanı Prof.
Dr. Gjorge Ivanov tarafından kabul edil-
di. Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüşen
Altunbaşak, iki ülke arasında bilim ve
teknoloji alanında yapılacak işbirliği ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi.
Makedonya programı kapsamında
Üsküp Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret
eden Prof. Altunbaşak’a, TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir
ile TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Daire Başkanı Hüseyin Güler
eşlik etti.
Makedonya Cumhurbaşkanı
TÜBİTAK Heyetini Kabul Etti
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir ile
BTYPD Başkanı Hüseyin Güler’in yer aldığı
TÜBİTAK heyetini kabul etti.
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52