Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
19
“Dönüş yaptığım için çok mutluyum”
Yusuf Yusufoğlu (ARÇELİK)
: TÜBİTAK’ın 2010 yılında düzen-
lediği “Hedef Türkiye” çalıştayına katıldım. Çalıştayda Arçelik
firmasıyla görüştüm. Türkiye’de araştırmalara önem verildiği-
ni görmek çok hoşuma gitti ve dönmeye karar verdim. Başta
ABD’deki imkanları Türkiye’de bulabilir miyim diye çekincele-
rim vardı ama görünce altyapının ve araştırma imkanlarının
ne kadar iyi olduğunu gördüm. Firmadaki 2 yıllık görevim
boyunca 2 patentim oldu. TÜBİTAK’ın desteğiyle Marie Curie
Araştırma Bursu almaya hak kazandım. Sanayiden gelip ma-
kale yazarak yine önemli bir çalışma yaptım. İki senede sıfır-
dan başlayarak üretimde kullanılacak olan bir yalıtım sistemini
geliştirdik ve bu yakında yatırıma dönüşecek. Dönüş yaptığım
için gerçekten çok mutluyum.
Houston Çalıştayı
Houston Türkiye Başkonsolosluğu’nun katkısıyla düzenle-
nen çalıştaya sadece Houston’dan değil, Austin, Saint Antonio
ve Dallas şehirlerinden de katılım gerçekleşti. Houston çalış-
tayında her bir kurum ortalama olarak 30 araştırmacı ile bire
bir görüşürken, toplamda ise bu rakam 800 oldu. Çalıştayda
TÜBİTAK BİDEB bursları ile 7. ÇP Marie Curie Araştırma bursları
başta olmak üzere TÜBİTAK tarafından sağlanan ve koordine
edilen ulusal ve uluslararası destekler hakkında araştırmacıla-
rın soruları cevaplandı.
Raleigh Çalıştayı
Raleigh çalıştayı öncesinde ilk olarak RaleighTürk Evi’nde
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bölgedeki araş-
tırma kuruluşlarında aktif görev alan Türkler, Türkiye araştır-
ma alanı ile ilgili kanaatlerini aktardı. Ardından UİDB Daire
Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir çalıştaylar kapsamında
gerçekleştirdiği sunum içeriğini kapsayan bir konuşma yap-
tı. Türkiye ile ilgili eksik olarak ifade edilen birçok konuda
yeni gelişmeleri aktardı. Duke Universitesi’ndeki çalıştaya
ise, Raliegh NC State, NC Research Triange, Univ. NC Chapel
Hill, Virginia Tech gibi kurumlardan toplam 65 araştırmacı
katıldı. Çalıştayda 500 civarında birebir görüşme yapıldı.
Atlanta Çalıştayı
Çalıştayda Georgia State Üniversitesi ve Georgia Te-
ch’den gelen araştırmacılar ile birlikte Georgia State Athens,
Emory U., Alabama, Luisiana’dan toplam 80 katılımcı yer aldı.
Hedef Türkiye çalıştaylarının son ayağı olan Atlanta progra-
mı kapsamında bir kurum ortalama olarak 27 kişi, toplamda
tüm kurumlar ile araştırmacılar 700 dolayında birebir görüş-
me gerçekleştirdi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52