Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
15
Ricciardone: “İnovasyon Türkiye'nin
stratejileri arasında yer alıyor"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de ABD
Başkanı Obama'nın ilk döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret-
te, meclisteki konuşmasında iki ülke arasındaki işbirliğinin
yenilenmesi ve dostluğun gelişmesi noktalarına değindiği-
ne dikkati çekti.
"Bireyler arasındaki iletişimi sağlarken, bilim teknolo-
ji alanındaki işbirliğini oluştururken aynı zamanda daha
önemli kritik bir amacımızı yerine getiriyoruz" diyen Ricci-
ardone, şunları kaydetti: "Bu da ekonomik işbirliğimizi ge-
liştirme hedefimizdir. ABD, Türkiye'nin dünyadaki en büyük
10 ekonomisi arasına girme hedeflerine destek vermektedir.
Türkiye'nin diğer büyük ekonomiler arasına girme hedefin-
de, inovasyon sektörünü geliştirme çabası göstermesi ge-
rektiğini biliyoruz. Bizler inovasyonun Türkiye'nin stratejileri
arasında yer aldığını biliyoruz ve bu, Türkiye'nin gerçekten
de araştırma ve geliştirmeye verdiği önemi gösteriyor”
"ABD’deki araştırmacılarımız
iki ülke arasındaki ilişkileri canlı
tutuyor"
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Adlı ise, Türkiye
açısından bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki en büyük he-
deflerinin ekonomik ve sosyal katma değer üretebilen bir
ülke olmak olduğunu söyledi. Bu tür ikili işbirliklerine çok
önem verdiklerini dile getiren Adlı, ABD ile Türkiye'nin, bir-
çok alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da güçlü
ve önemli ortaklar olduğunu ifade etti.
Bugün ABD'nin birçok üniversitesinde Türkiye'den çok
sayıda araştırmacı ve akademisyen olduğunu belirten Adlı,
bu araştırmacı ve akademisyenlerin çabaları neticesinde
bilim ve teknoloji alanında Türkiye ile ABD ilişkilerinin her
zaman canlılığını koruduğunu bildirdi. Söz konusu işbirlikle-
rinin bireysel bazda kaldığını ve iki ülke arasındaki kurumsal
işbirliğinin hak ettiği seviyelere ulaşamadığına dikkati çeken
Adlı, şunları söyledi: “Türkiye ile ABD'nin bilim ve teknoloji
alanındaki kurumsal işbirliğini değerlendirdiğimizde, TÜ-
BİTAK ile ABD Ulusal Bilim Vakfı arasında 1996 yılında imza-
lanan bir niyet mektubuyla başladığını görüyoruz. Var olan
bilimsel işbirliğini daha da ileri taşımak amacıyla, niyet mek-
tubundan öteye bir adım daha atılarak 2010 yılında Türkiye
ile ABD arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imza-
lanmıştır. Bu yeni anlaşmanın işbirliğimizi güçlendirmede,
değer yaratan alanlarda yeni işbirliği alanları oluşturmada
önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz"
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52