Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
13
Türk delegasyonuna TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-
tunbaşak, ABD delegasyonuna ise ABD Dışişleri Bakanlığı
Okyanuslar, Uluslararası Çevre ve Bilimsel Konulardan so-
rumlu Bakan Yardımcısı Dr. Kerri-Ann Jones başkanlık etti.
Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye ile ABD arasında geçmişte
stratejik ortaklık olarak anılan ilişkilerin, artık model ortaklık
aşamasına geçtiğini söyledi. Bu işbirliğinin geçmişine bakıl-
dığında, ağırlıklı olarak dış politika ve askeri konuların öne
çıktığını dile getiren Ergün, buna karşın diğer alanların biraz
geri kaldığını ifade etti. Bugünkü toplantının da bu açıdan
yeni ve değerli bir başlangıç olacağını vurgulayan Ergün,
şunları kaydetti: “Toplantıda 7 alanda işbirliğini güçlendir-
mek için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız.
Biyomedikal ve yaşam bilimleri alanında kanser araştırma-
larında işbirliği fırsatları bulunurken, tarımda yenilikçi tek-
nolojiler alanında ise gıda teknolojilerine yönelik projeler
üzerinde durulacaktır. Eğitim ve eğitim teknolojileri alanı,
ABD'deki teknoloji devlerinin de ilgisini çeken Fatih Projesi
gibi konuları kapsamaktadır. Doğal afetler alanında ise her
iki ülkenin de maruz kaldığı deprem, sel, fırtına gibi afetlere
karşı geliştirilebilecek projeler ele alınacak. Enerji alanında
TÜBİTAK'ın da üzerinde çalıştığı kömür gazlaştırma teknolo-
jisi gibi projeler üzerinde durulacaktır” dedi.
Bakan Ergün, iki ülkenin gerçekleştireceği işbirliğinin
küresel birçok sorunun çözümüne büyük katkı sağlayaca-
ğına inandığını vurgulayarak, "Her ülke, sadece kendi coğ-
rafi sınırları içindeki bilgi birikimine ve beyin gücüne dayalı
stratejiler üretirse hem tek tek ülkeler hem de dünyamız,
potansiyelinin altında kalacaktır. Bilgi birikiminin ve bilgi-
nin dolaşımının önündeki engelleri kaldırdığımız sürece çok
daha iyi, faydalı ve olumlu işler yapabiliriz" diye konuştu.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...52