12
Türkiye ile ABD, Bilim ve Teknoloji’de
İşbirliği Yapacak
R
ixos Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Bakan Ergün ile
birlikte ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Kerri-Ann Jo-
nes, ABD Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye ve ABD’den kamu,
akademi ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Türkiye ile ABD arasındaki ilk üst düzey Bilim ve Tekno-
loji İşbirliği Toplantısı’nda, “Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri”,
“Sürdürülebilir bir Gelecek için Mühendislik”, “Malzeme Bi-
limleri”, “Tarımda Yenilikçi Teknolojiler”, “Doğal Afetler”, “Eği-
tim ve Eğitim Teknolojileri” ile “ Enerji” alanlarında iki ülke iş-
birliğiyle geliştirilecek projeler ele alındı. Öncelikli alanların
yanı sıra Ar-Ge’nin ticarileşmesi, yenilik ekosistemini güçlen-
dirmeye yönelik mekanizmalar, araştırmacı ve üniversiteler
arasındaki ağlar ve yurt dışındaki bilim insanları ağının iki
ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkısı gibi konu-
lar görüşüldü.
Türkiye ile ABD arasındaki ilk
üst düzey Bilim ve Teknoloji İşbirliği
Toplantısı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün
katılımıyla Ankara’da yapıldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52