14
"TÜBİTAK dış temsilcilik kuruyor"
Bakan Ergün, ulusal bilim ve teknoloji hedeflerini ger-
çekleştirmek için belirledikleri stratejilerden birinin de ulus-
lararası işbirlikleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu
doğrultuda ortak araştırma projeleri, teknoloji transferi ve
bilim insanı değişimi gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz.
Bu konuda çok önemli bir adım daha attık ve bu yıldan iti-
baren artık yurt dışında bilim ataşeleri atamaya başlıyoruz.
Bu ataşeler, yurt dışındaki bilim insanlarıyla ve teknoloji yo-
ğun firmalarla yakın bir temas halinde olacaklar. ABD'ye ilk
etapta Washington'a bilim müşaviri, Kaliforniya'ya da bilim
ataşesi atayacağız. TÜBİTAK'ın da dış temsilcilik kurma çalış-
maları devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde ABD'nin
yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya'ya da bilim ve
teknoloji ataşeleri atayacağız”
Bakan Yardımcısı Jones: “İşbirliği
toplantısıyla yeni bir adım attık”
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kerri-Ann Jones, iki ülke
arasında bilim ve teknoloji alanlarının yanı sıra inovasyon
sektöründe de mevcut işbirliğini geliştirmek için çabala-
dıklarını kaydetti. Türkiye ile ABD arasında 2010'da bilim ve
teknoloji alanında anlaşma imzalandığını hatırlatan Jones,
"Bugün Türkiye-ABD Bilim ve Teknoloji İşbirliği Toplantısıy-
la biz yeni bir adım atmış oluyoruz. Biz iki ülke arasında bu
alanlardaki ilişkiyi daha da derinleştirmek istiyoruz. Bununla
vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak istiyoruz"
dedi.
Bilim ve teknolojinin Türkiye-ABD ilişkilerinde niçin ayrı
bir öneme sahip olduğunu sorgulayan Jones, iki ülkenin 60
yılı aşkın süredir NATO'da birlikte hareket ettiğini anımsattı.
Gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse ABD Baş-
kanı Barack Obama'nın güvenlik konusunun ötesinde, tica-
retin ve girişimciliğin geliştirilmesiyle ikili ilişkilerini daha da
geliştirmeyi amaçladığını ifade eden Jones, sözlerini şöyle
sürdürdü: “TÜBİTAK ile ABD kurumları arasında çok fazla
çalışma yapıldı ve farklı alanlarda da devam ediyor. Bundan
sonra ise iki ülkeyi etkileyen deprem gibi doğal afetler açı-
sından çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin, özellikle 2023'te,
enerjisinin yüzde 30'unu yenilenebilir enerjiden elde etme
hedefi noktasında çalışmalar yapılacak. Eğitim konusunu
ele alacağız. Teknoloji çalışma grupları ile eğitmenlerimizin
daha verimli, teknoloji ile daha iyi eğitim vermesi üzerinde
çalışacağız. Bilimin toplumsal alanda daha iyi anlaşılması
için çabalayacağız" diye konuştu.
Jones, çalışmalar kapsamında ABD'den birçok ünlü aka-
demisyeninin Türkiye'ye gelerek inovasyon ve bilim tekno-
lojileri alanında tecrübelerini paylaşacağını sözlerine ekledi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52