Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
Telekomünikasyon çözümleri, mobil iletişim, yeni medya
teknolojileri, geleceğin interneti, mobil uygulamalar ve servis-
ler, alanlarında Avrupa'nın rekabetçiliğine katkı yapacak dü-
zeyde Ar-Ge proje tekliflerinin üretilmesini amaçlayan EUREKA
Programı CELTIC Plus kümesi tarafından her yıl Avrupa'nın
farklı bir şehrinde düzenlenen Celtic Etkinliği bu yıl Kayseri' de
yapıldı.
EUREKA Türkiye Dönem Başkanlığı adına TÜBİTAK tarafın-
dan açılış konuşmasının yapıldığı etkinliğe teknik düzeyde bil-
gi ve tecrübe paylaşılması, yeni işbirliklerinin kurulması ulusla-
rarası Ar-Ge programları için ortaklıklar gerçekleştirilmesi için
Türkiye’den ve 16 ülkeden 65’i yabancı araştırmacı olmak üze-
re 120’den fazla araştırmacı katıldığı etkinlikte araştırmacıların
faaliyetler hakkında bilgi alması sağlandı.
Türkiye'den Turkcell Teknoloji'nin sponsor olduğu etkinlik
kapsamında, Celtic Plus küme yönetiminde yer alan Turkcell
Teknoloji ve Türk Telekom üst düzey temsilcileri tarafından, Ar-
Ge faaliyetleri üzerine stratejik görüşlerin paylaşıldığı sunum-
ların yanı sıra, Avrupa Komisyonu DG-CONNECT Müdürlüğü,
Arçelik, Orange Labs, Gemalto firmalarının temsilcilerinin katı-
lım sağladığı "Akıllı şehirler" ve "Geleceğin İnterneti" araştırma
alanları özelinde bir de panel düzenlendi.
Celtic Plus kümesi 2013 yılı ilk çağrısı Ocak 2013'te açılmış
olup 23 Nisan 2013 tarihinde kapanacaktır. Kümenin 2013 yılı
ikinci çağrısı ise Haziran 2013' te açılacak olup 14 Ekim 2013
tarihinde kapanacaktır.
“CELTIC Event 2013” Etkinliği Kayseri’de Yapıldı
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52