Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
37
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında
gerçekleştirilen ziyarette Prof. Altunbaşak ile Bakan Müezzinoğlu bir süre görüştü. Görüşmede TÜBİTAK’ın sağlık alanında
gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi.
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’ndan
TÜBİTAK’a
Ziyaret
T
ÜBİTAK'ın 2013 hedefleri kapsamında burs ve destek
programlarını tanıtmak ve ilgili kuruluşlarda sunum yap-
mak amacıyla oluşturulan ARDEB ve BİDEB Tanıtım ekiple-
rinin "Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri ve Topluluk Önünde
Konuşma Eğitimi" tamamlandı.
ARDEB ve BİDEB’ten 41 kurum çalışanının katıldığı eği-
tim, 8 hafta boyunca eğitimci Bülent Ay’ın gözetiminde de-
vam etti. Eğitime katılan kurum çalışanlarına Mustafa İnan
Konferans Salonu'nda TÜBİTAK BaşkanYardımcısı Doç. Dr. M.
Necati Demir'in katılımı ile belgeleri verildi.
Eğitim kapsamında diksiyon, fonetik, artikülasyon, ko-
nuşmada akıcılık, ses ve nefes teknikleri, etkili sunuşun öne-
mi, amaçları ve teknik yönleri, beden dilinin sunuş esnasında
etkili kullanımı, dikkati ve ilgiyi canlı tutma, soruların cevap-
landırılması ve olumlu izlenim yaratılması, zor dinleyicilerle
ARDEB ve BİDEB
Tanıtım Ekiplerinin Eğitimi Tamamlandı
ve durumlarla yapılması gerekenler, hazırlıklı ve hazırlıksız
konuşma alıştırmaları gibi temel başlıklar altında katılımcı-
lara eğitim verildi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...52