36
Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik
Konulu Seminer
YTE personelinin yetkinliklerinin arttırılması ve günümüzün
yazılım projelerinde ekran tasarımı ve kullanılabilirliğin önemi ko-
nusunda farkındalıklarının oluşması amacıyla seminer organize
edildi.
Seminer, ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ta-
rafından verildi. Seminer sonunda, YTE Enstitü Müdür Yardımcısı
Mustafa Başgün tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. TÜBİTAK
BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), yazılım pro-
jelerinin ekran tasarımı ve kullanılabilirliği konularında ülkemizde
öncü ve yol gösterici Kurum olarak söz sahibi olmayı hedefliyor.
TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından
geliştirilen KAYS Projesi’nin İzleme
Modülü süreçlerini kapsayan
çalıştay Antalya’da yapıldı.
Çalıştay, Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve
Analiz Dairesi Başkanı Kamil Taşcı, Proje Koordinatörü Aykut
Aniç, Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, 26 Kalkınma Ajansı’ndan
temsilciler ve KAYS Proje ekibinin katılımıyla gerçekleşti.
Kamil Taşcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda,
katılımcılara, izleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik
Sözleşme İşlemleri, İzleme Ziyaretleri İşlemleri, Yararlanıcı
Raporları İşlemleri, Sorun Yönetimi İşlemleri, Sözleşme De-
ğişiklik İşlemleri ve Ödeme İşlemleri kapsamında hazırlanan
ekranlar gösterildi ve gösterilen ekranlara yönelik yorumlar
ve değişiklik istekleri alındı. Katılımcılardan gelen sorular
KAYS Proje Ekibi ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri tarafından
cevaplandırıldı ve çalıştay süresince belirtilen tüm yorum,
değişiklik istekleri ve sorular kayıt altına alındı.
Aykut Aniç’in koordine ettiği mevzuat çalışmaları oturu-
munda, mevzuata yönelik yapılması düşünülen değişiklik-
lerle ilgili Ajans temsilcileri ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri
arasında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Çalıştayın son gününde YTE Müdürü Dr. Murat Kahra-
man Güngör ve Kamil Taşcı tarafından kapanış konuşmaları
gerçekleştirilerek katılımcılara katılım belgeleri verildi.
KAYS Projesi 1. Çalıştayı Tamamlandı
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...52