Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
TÜBİTAK Çalışanlarına Tüketici Hakları
Anlatıldı
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yürüttüğü sosyal faali-
yetler kapsamında yaklaşan tüketiciyi koruma haftasıyla ilgili
“Tüketici Olarak Haklarımız” konulu seminer düzenlendi.
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü “Her birey bir tüketicidir ve
tüketici olarak haklarından haberdar olmalıdır” düşüncesi ile
başladığı çalışmalarda vereceği seminer için Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdür Yardımcısı Avni Dilber’i davet etti. Pek çok televizyon programı ve seminerde konuşmacı olarak bilgisine başvurulan,
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce yapılan tüketicinin korunması kanun değişikliği çalışmala-
rına öncülük eden Dilber, konu ile ilgili son derece faydalı noktalara değindi. Başta bir tüketici, akabinde tüketici haklarının
düzenleyicisi olarak sunum yapan Dilber, özellikle telefonda ve kapıda satışlara dikkatle yaklaşılması konusunda uyarılarda
bulundu. Banka ve iletişim firmalarının aldıkları ek ücretlerden kaynaklı mağduriyetin giderilmesi için çalışmaların sürdü-
rüldüğüne değinen Dilber, her geçen gün reklamlar yoluyla yanlış ya da eksik bilgilendirilerek mal ve hizmet alan bireylerin
yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için her ilde bulunan Tüketici Hakları Mahkemelerine başvurulması gerektiğini belirtti.
Singapur Heyeti ile Uluslararası
Fırsatlar Görüşüldü
Ulusal Singapur Üniversitesi, Nanyang Teknoloji Üniver-
sitesi ve A*STAR yetkilileri TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Heyet, TÜ-
BİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Arif Adlı başkanlığında
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ve Bilim İnsa-
nını Destekleme Daire Başkanlığı’ndan yetkililerle görüştü.
Ziyarette, uluslararası burslar, araştırmacı mobilitesi ve iki
Kurum arasında olası bir B&T işbirliği protokolü imzalanması
konuları gündeme geldi.
45
TÜBİTAK personeli Kızılay kan bağışı kampanyası kapsa-
mında bir hayatın kurtarılması için kan bağışında bulundu.
TÜBİTAK Personellerinden Kan Bağışı
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52