Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
İşitme kaybından sorumlu genlerin Türkiye’de tanım-
landığına dikkat çeken King, bu kararı almalarında sadece
Türkiye’deki insan zenginliğini değil, tıbbi ve bilimsel alanda
özverili çalışmalarının da rol oynadığını söyledi.
“Göğüs Kanseri Tamamen Genetik
Konu Değil, Aynı Zamanda Kültürel
Bir Konu”
Göğüs kanserlerinin sadece genetik nedenlerle olmadı-
ğını, kültürel yapının da kanserde etkili olduğunu belirten
Mary-Claire King “Bu kanser, kadınlarda çok yaygın görülen
olağan dışı bir hastalık. Gördüğümüz çoğu vakada göğüs
kanserine yakalanan kızların çoğunun iyi eğitimli ve iyi bes-
lenmiş, erken yaşta menstruasyon görmeye başlayan kızlar
olduklarını görüyoruz. Ve tabii ki eğitim gibi nedenlerle bu
kızlar daha geç yaşlarda bebek sahibi oluyorlar. Bu da de-
mek ki, menstruasyon yani östrojen salgılanmaya başladık-
tan sonra çocuk sahibi olmak için geçen süre 200 yıl öncesi-
ne göre çok daha uzun. Bu yüzden buna tamamen genetik
diyemeyiz, bu kültürel bir konu. Göğüs kanserine yakalanan
kadınlar bir şeyleri yanlış yaptıkları için bu kansere yaka-
lanmıyorlar, göğüs kanseri bir başarının sonucu, östrojen
üretmedeki başarımızın bir sonucu, ve erken safhada tespit
edilen bir göğüs kanseri vakasında sağ kalma olasılığı çok
yüksek, diğer türlüsünde ise değil. Ama modern teknoloji
sayesinde yüksek risk faktörü taşıyan bireylerde erken teş-
hisin önümüzdeki yıllar içinde çok daha erken olabileceği
öngörüsünde bulunabiliriz” dedi.
Meme ve yumurtalık kanserine yol açan BRCA1 genini
bularak tedavide cerrahi müdahale etme imkanı buldukla-
rını vurgulayan Claire King, “Biz Kuzey Amerika ve Avrupa’da
bir kadında BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu varsa çocuk yap-
ma zamanı bittiğinde ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiğin-
de (38-39 yaşlarında) yumurtalıkların ve rahim kanallarının
alınmasını tavsiye ediyoruz. Bunun iki nedeni var, rahim ve
meme kanseri riskini ve östrojen seviyesinin azaltılması.
Ama tabii ki genç kadınlar östrojen almaya devam edecek-
ler, ama bu alınan doz vücudun salgıladığından çok daha
az olacak. Bu da meme ve yumurtalık kanseri riskini azalta-
cak. Ama BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu nedeniyle yüksek risk
faktörüne sahipse biz cerrahi müdahaleyi tavsiye ediyoruz”
dedi.
“ Sigara ve Alkolü Az Tükettiğinizden
Sağlıklı Bir Hayat Yaşıyorsunuz”
Sağlıklı yaşamak adına hayatı boyunca hiç sigara içmedi-
ğine değinen Mary-Claire King, “Türkiye’de de sigara içen bi-
rey sayısı oldukça azalmış durumda. Bu kanser riskini önemli
ölçüde azaltır. Türkiye’de birşey daha fark ettim, obezite
Amerika’ya göre çok daha az. Buradaki insanlar oldukça iyi
besleniyor, çok yemiyor ve egzersiz yapıyor. Egzersiz yapma
ve sağlıklı beslenme kombinasyonu kanserden korunmaya
çok yardımcı oluyor. Ayrıca buradaki çoğu insan alkol tüket-
miyor. Sonuç olarak oldukça sağlıklı bir hayat süren topluluk
var burada” dedi.
“Filmi Hala Görmüş Değilim”
Çalışmalarını konu alan Hollywood filminin kendisinden
izin almadan bilgisi dışında çekildiğini söyleyen King, kendi-
sini Helen Hunt’un canlandırdığını ve trailerda gördüğü ka-
darıyla iyi bir film olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.
33
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52