Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
49
lendirme uygulamasının aynı anda tatbik edilecek özellikle-
re sahip olmasını hedeflemiştik. Ama bu dediğimiz çalışma-
ları yapabilmek için gerekli maddi imkanımız ve alt yapımız
yoktu. Bu imkanları bize TÜBİTAK sağladı. Projeyi TÜBİTAK’a
borçlu olduğumuzu açık sözlülükle söylemeliyim” dedi.
TÜBİTAK TEYDEB 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı kapsamında “Yanıklı yara tedavisi için topical va-
cum tedavi yöntemi kullanılarak hibrid cihaz ve bu cihaza
ilişkin tedavi sarf malzemelerin geliştirilmesi” projesiyle yak-
laşık 150 bin TL ile desteklenen çalışma sonucunda ‘Topivac’
adlı dünyada tek olma özelliğine sahip cihazı geliştirdiklerini
belirten Özbek, “Bugüne kadar ki tedavi süreçleri, birbirin-
den bağımsız olarak çeşitli uygulamaların, pansumanların
yaraya tatbiki ile olmaktaydı. Geliştireceğimiz yöntemle ve
hibrid cihazla, biz bağımsız gözüken uygulamaları birbirine
entegre edip, tek tedavi yöntemiyle hem yara drenajını sağ-
lamakta, hem de iyileştirme sürecini hızlandıran O2 ve/veya
O3 uygulamasını aynı anda uygulayarak tedavide yeni bir
çığır açtık. Geliştirdiğimiz cihaz kronik yaralar, yanık yaraları,
diyabetik yaralarda rahatlıkla kullanılabilecek” dedi.
Topivac’ın Getirdiği Yenilikler
Topivac’ın yanık dokusunun ve yaranın hızlı ve uygun ko-
şullarda, enfeksiyon riskinden uzak iyileşmesini sağlayan ile-
ri teknoloji bir tedavi sistemi olduğunu belirten Özbek, ağ-
rıyı azaltmada ve iyileştirmenin hızlanmasında yara kapama
pedlerinin önemli bir etken olduğunu, özel dizayn edilmiş
yara kapama pedleri sayesinde negatif basınç altında oksije-
nin dokuya zarar vermeden yaraya ulaşarak yaranın iyileşme
sürecini başlattığını belirtti.
Tedavi sürecini hızlandıran etkiyi ise elektrostimülasyon
etkisinin yaptığını ifade eden Özbek, elektrostimülasyon sis-
temi ile cilt, cilt altı dokuların ve derin kas gruplarının yüksek
frekanslı elektriksel uyarılarla aktive edilmesi sayesinde iyi-
leşme sürecinin çok ciddi oranda hızlandığını ifade etti.
Yanık ve yara tedavisinde en önemli sorunlardan birinin
enfeksiyon kapma riski olduğuna vurgu yapan Özbek, yara
pedleri ile doktor tercihine göre ozonlu su, oksijenli su, bi-
distile su yada başka medikal sularla doğrudan yaranın te-
mizliğinin yapılabildiğine dikkat çekti.
Cihazın kolay kullanımlı ana ve ara menüsüyle yara veya
yanık çeşidine göre tedavi reçete belirlenebildiğini sözleri-
ne ekleyen Özbek, cihazın ergonomik yapısı ve ayakları sa-
yesinde servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde rahatlıkla
kullanılabileceğine dikkat çekti.
Özbek: “Bu Ay Satışa Çıkacak Ürünü
Dünya Pazarına Çıkaracağız”
Patentini aldıkları Topivac’in önümüzdeki aydan itibaren
satışa çıkacağını belirtenÖzbek,“Bugüne kadar yanık ve yara
tedavisi için alınan ürünler genelde yurt dışından geliyordu.
Toplu bir cihaz yok ayrı ayrı cihazlar olduğu için çok yüksek
ücretlerle alınabiliyor. Bizim geliştirdiğimiz cihaz hem yara
tedavisinde kullanılacak bütün parçaları içinde barındırıyor
hem de yerli imkanlarla geliştirildiği için daha ekonomik. Bi-
zim şimdiki hedefimiz Topivac’ın ihracatına başlayarak Tür-
kiye’nin ihraç ettiği ürünler arasına yeni bir ürün katmak ve
dünya pazarına çıkmak” dedi.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52