T
ÜBİTAK, savunma sektöründeki tüm sistemlerde kulla-
nılması için geliştirmiş olduğu Gerçek Zamanlı İşletim
Sistemi’ni (GİS) savunma sanayi firmalarına tanıttı. Açılış ko-
nuşmasını BilişimTeknolojileri Ensititü (BTE) Müdürü Atakan
Erdem'in yaptığı toplantıya ASELSAN, MİLSOFT, AYESAŞ, RO-
KETSAN, TAİ, HAVELSAN, METEKSAN, SDT gibi firma temsil-
cilerinden oluşan 36 kişilik bir heyet katıldı. Atakan Erdem,
projenin ülke menfaatlerine yüksek katkısı olacağına inanan
bir ekip ile yoğun mesailer neticesinde bitirildiğini, bundan
sonrasında ise Sanayi-SSM-TÜBİTAK işbirliğinin daha etkin
biçimde işlemesi ile ancak sektöre kazandırılabileceğini vur-
guladı.
TÜBİTAK SAVTAG desteği ile SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Daire Başkanlığı'nda yürütülen proje tanıtım toplantısında
SAVTAG adına Doğukan Doğan ve SSM Bilgi Teknolojileri
Proje Grubu Müdürü Zübeyde Arslanoğlu da katıldı. Ger-
çek Zamanlı İşletim Sistemi ile Tümleşik Geliştirme Ortamı
yazılımlarının teknik imkan ve kabiliyetlerinin anlatılmasıy-
la başlayan programda, katılımcıların yoğun ilgi ve desteği
oldu. Sabah oturumunda katılımcılar arasında yapılan anket
çalışmasında sistem ile ilgili merak edilen konuların öğleden
sonra yürütülen soru-cevap bölümünde bizzat geliştirme
ekibi tarafından cevaplandırıldı.
Sistemin Emniyet-Kritik ve DO-178B Level-A uyumlu bir
aviyonik sistem uygulamasını çalıştırabileceğinin gösterimi
için ARGE-2004 projesinde BTE tarafından ge-
liştirilen Uçuş Sayfaları yazılımı hedef sistem
gösterimi yapıldı. Gösterim çalışmalarının yo-
ğun ilgi görmesi sistemin savunma sektöründe
kullanılabilirliği açısından olumlu izlenimler
oluşturdu. Gün sonunda yapılan değerlendir-
mede bu sistemin ülkenin teknolojik kazanım-
larından birisi olduğu ve en kısa zamanda sek-
törde yürütülen çeşitli projelerde kullanılması
için görüş alış verişinde bulunuldu.
GİS Savunma Sanayine Tanıtıldı
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52