Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
35
Başbakanlık ve TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) işbirliği ile "Kamu
Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık
Devlet ve Açık Veri" konulu panel
düzenlendi.
T
ÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Konferans Salonun-
da Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı ile birlikte
gerçekleştirilen panele, kamu kurumlarından Strateji Geliş-
tirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanları ile uzmanlar katıldı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Başba-
kanlık e-Devlet Danışma Grubu Başkanı Dr. Ramazan Altı-
nok, TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahra-
man Güngör, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi Engin
Kücet, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı
Emin Sadık Aydın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişi Lütfü
Cihan Gülmez ve TÜBİTAK BİLGEM YTE e-Dönüşüm Uzmanı
Eda Yüksel panele konuşma ve sunumları ile katkı sağladı.
Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Ofisi'nden
Hükümet Bilgi Teknolojileri Uzmanı Dominic Sale ile Portföy
Yöneticisi Scott D. Renda video konferans aracılığı ile panele
katkıda bulunarak ‘Açık Devlet ve Açık Veri’ konuları ile bü-
yük veri işleme ve bulut bilişim konularında deneyimlerini
paylaştı.
‘Açık Devlet ve Açık Veri’ konularında kamu kurumlarının
farkındalığını arttırmayı hedefleyen panelde, Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Türkiye'de Saydamlığın
Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Baş-
bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının Açık Yönetim Ortaklığı
konusundaki çalışma ve deneyimlerine yer verildi.
TÜBİTAK’ta
‘Açık Devlet ve Açık Veri’
Paneli Düzenlendi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52