Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Kriminal Polis Laboratuvarlarında kullanımı için
üretimi devam eden BALiSTiKA SUBA (Suudi Arabistan için BALiSTiKA projesi) sistemine ek olarak; BALiSTiKA’nın “Weapon
Registration” amacıyla uyarlanmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Korgeneral Alogayel Ogayel Moham-
med A.başkanlığında Suudi Arabistan’lı yetkililer katıldı.
Toplantıda, Enstitü Müdürü Tamer Beşer’in açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK UZAY yeteneklerinin tanıtılması, BALiS-
TiKA Projesinin teknik ağırlıklı özelliklerinin anlatıldığı sunumların yapılması ve BALiSTiKA sisteminin işleyişini gösteren canlı
demonstrasyonu İngilizce ve eşzamanlı Arapça tercümesiyle sunulmasıyla tamamlandı.
Suudi Arabistan Heyeti BALİSTİKA için Geldi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü-
ğü’nde, TÜBİTAK UZAY işbirliği protokolü çerçevesinde ta-
nıtım toplantısı yapıldı. TÜBİTAK UZAY’dan Enstitü Müdür
Teknik Yardımcısı Dr. Emin Bank, Enstitü Müdür Teknik Yar-
dımcısı Meryem Şahin Tütüncü, Kurumsal Gelişim Bölüm
Yöneticisi Sadık Murat Yüksel ve Başuzman Araştırmacı Dr.
Ufuk Sakarya’nın katıldığı toplantıda yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi veren sunum yapıldıktan sonra TPAO yönetici-
lerinin başta GÖKTÜRK- 2 ve RASAT Uyduları olmak üzere
sorduğu sorular cevaplandırıldı. Toplantının sonunda olası
işbirliği imkanlarının belirlenmesine yönelik daha önceden
başlatılmış olan görüş alışverişi sürdürüldü.
TPAO Genel Müdürlüğü ile Toplantı
43
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52