Memur Adayları TÜBİTAK UZAY’ı Tanıdı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yeni göreve baş-
layan Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı, Mühendis ve
Memur ünvanlı personele yönelik verilen eğitim kapsamın-
da aday memurlar için TÜBİTAK UZAY’a bir ziyaret yapıldı.
Ziyaret kapsamında Enstitünün tanıtımını içeren sunumlar
yapılarak yürüyen projelerle ilgi bilgi verildi.
Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu
TÜBİTAK UZAY’ı Ziyaret Etti
Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu TÜBİTAK
UZAY’ı ziyaret etti. Uçuş Bilgisayarı ve Kontrol Grubu araş-
tırmacılarından Burak Yağlıoğlu ve Ferid Gülmehmet tara-
fından TÜBİTAK UZAY’da yapılan çalışmalar ve uydularla
ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
Japon Uzay Forumu (JSF) İle Toplantı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün organizasyo-
nunda Türkiye’nin uzay alanındaki önemli kurum ve kuruş-
larını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Japon
Uzay Forumu (JSF) İcra Müdürü Susumu Yoshitomi ile TÜBİ-
TAK UZAY’ın uzay alanındaki çalışmalarının tanıtımına yöne-
lik toplantı yapıldı. Toplantı enstitü Müdür Teknik Yardımcıla-
rı ve araştırmacıların katılımıyla yapıldı.
42
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52