lira ile ödüllendirilecek. Genel ve teknoloji kategorilerinde
dereceye girenler ayrı ayrı ödüllendirilecek. Birincilik ödülü
10.000 lira, ikincilik ödülü 7.500 lira, üçüncülük ödülü ise
5.000 lira olacak.
Lise Öğrencilerine Toplam 90 Bin
Lira Ödül Verilecek
Girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı
artırmayı amaçlayan "Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilik-
çilik Yarışmasına her düzeyde lise öğrencisi başvuru yapabi-
lecek. Öğrenciler çevre, sağlık, ulaşım, enerji, gıda ve turizm
alanları arasından en çok üç alan için başvuruda bulunabile-
cek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak. Jüriler tarafın-
dan belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucu be-
lirlenen projeler, TÜBİTAK tarafından tayin edilecek alanda
sergilenecek.
Yarışmada 6 ayrı alanda 2’şer birincilik, ikincilik ve üçün-
cülük ödülü verilecek. Birinci olan lise öğrencileri 3.000 lira,
ikinci olanlar 2.500 lira, üçüncü olanlar ise 2.000 lira ödül
alacak. Sergi sırasında ziyaretçiler tarafından yapılan sanal
yatırım sonucunda en fazla yatırım toplayan üç proje de te-
matik alanlar için belirlenen tutarda ödüllendirilecek. Ayrıca,
öğrencilere danışmanlık eden öğretmenlere de projenin de-
recesine göre 1.000, 1.250 ve 1.500 lira ödül verilecek.
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'na baş-
vurular 12 Nisan'da, Lise Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışma-
sı'nda ise başvurular 19 Nisan'da sona erecek.
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52