Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini
sağlamak amacıyla başlatılan Fatih
Projesi kapsamında 39 bin
öğrenci ve 10 bin öğretmen olmak
üzere yurt genelinde 49 bin yeni
tablet dağıtıldı.
D
erslerin etkileşimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla
başlatılan tablet dağıtımı 9. sınıf öğrencilerine yönelik
yapıldı. Türkiye'deki en büyük mobil cihaz dağıtımı, eğitim-
öğretimin ikinci döneminin başından itibaren başladı ve kısa
sürede tamamlandı. Dağıtılan 49 bin tabletin yüzde 80'i bir
hafta sonunda aktive oldu. Tablet dağıtımıyla oluşan Türki-
ye'deki en büyük mobil cihaz yönetim yazılımı ve ağ sunu-
mu da TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yapılıyor.
Tablet dağıtımları kapsamında tüm okullardaki öğret-
menlere yetiştirecek bilişim teknolojileri öğretmenlerinin
eğitimlerine de başlanıldı. Eğitimler ile öğretmenlerin tablet
kullanımda deneyim edinmeleri ve öğrencilere daha faydalı
olmaları sağlanacak.
Fatih Projesi Kapsamında 49 Bin
Yeni Tablet Dağıtıldı
30
“Eğitimde Fatih Projesi İşbirliği Protokolü’’ kapsamında
TÜBİTAK ULAKBİM, Fatih Projesi’nin yürütülmesi ve koordine
edilmesi için MEB ile işbirliği içinde çalışıyor. 15 kişilik ekiple
çalışmalara destek veren ULAKBİM, tüm ihale ve tedarik sü-
recinde teknik yönlendirici olarak rol alıyor. Fatih Projesinin
tüm veri merkezi gereksinimleri de ULAKBİM altyapısından
sunuluyor.
Fatih Projesi kapsamında 570 bin dersliğe LCD Panel Et-
kileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı ile öğretmen ve öğ-
rencilere tablet bilgisayar verilecek. Bu kapsamda Eğitimde
Fatih Projesi beş ana bileşenden oluşuyor:
Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52