Dünyaca Ünlü Gen Bilimci
Mary-Claire King Türkiye’de
Meme ve yumurtalık kanserine yol açan
BRCA1 genini bularak, kanser
tedavisinde bir çığır açan ve yaptığı
çalışmalarla Hollywood’un dikkatini
üzerine çekerek hayatını konu alan filmi
çekilecek olan Amerika İnsan Genetiği
TopluluğuBaşkanı Prof.Mary-ClaireKing,
Bilkent Üniversitesinde vereceği
konferans için Türkiye’ye geldi.
A
merikan Ulusal Bilimler Akademisi ve Fransız Bilim Aka-
demisi üyesi olan, 16 farklı üniversiteden fahri dokto-
rası bulunan ve gen alanında yaptığı çalışmalarla kanser te-
davisinde çığır açan Amerikan gen bilimci Prof. Mary-Claire
King Bilkent Üniversitesinde vereceği konferans için Anka-
ra’daydı.
Çocuk yaşta çok yakın arkadaşı Debbie’yi kanserden kay-
betmesiyle tanıştığı hastalığa hayatını adayan King, arkada-
şını kaybettiğinde 15 yaşında olduğunu, kanser hakkında bir
şey bilmediğini ve arkadaşının hayatını kaybetmesiyle çare-
sizlik ve kızgınlık hissettiğini ama şimdi arkadaşını öldüren
tümörün tedavisini biliyor olmanın mutluluğunu yaşadığını
belirtti.
“Türkiye’nin Aile Yapısı Genlerin
İncelenmesi İçin Çok Elverişli”
Türkiye’nin insan genetiğinin incelenmesinde büyük
bir veri kaynağı sağladığını ifade eden Mary-Claire King,
“Kalıtımsal mutasyonlardan, genlerden kaynaklanan birçok
hastalık var. Bunları bulursak hastalıkları da çözebileceğiz.
Doğuştan gelen hastalıkları anlamamızda akraba evlilikleri
oldukça önemli, dünyanın birçok ülkesindeki ailelere baktı-
ğımızda geçmişlerinin olmadığını, dağıldıklarını, küçüldük-
lerini görüyoruz. Ancak Türkiye’dekiler öyle değil. Çok bü-
yük aileler var. Bazı bölgelerde akraba evlilikleri hala devam
ediyor. Genetik olarak muazzam bir kaynak. Hastalıkların
kaynağını tanımamızda bize ışık olacak. Biz de bununla ilgili
başta Bilkent Üniversitesi olmak üzere çalışmalar yapıyoruz’
dedi.
32
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...52