TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından basım ve ya-
yımı yapılan TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Konya Karatay
İlçe Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kap-
samında Karatay’daki tüm okullara “TÜBİTAK Popüler Bilim
Yayınları Kitaplığı” kurulması projesi kapsamında indirimli
olarak temin edildi.
Karatay’daki çocuk ve gençlerde bilim ve teknoloji kültü-
rünün oluşturulması, bilim okuryazarlığı düzeyinin artırıl-
ması ve her yaştan insanın bilimle tanıştırılıp sevdirilmesi
amaçlayan projenin açılış programı; Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda
yapıldı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TÜBİTAK Başka-
nımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca ile çok sayıda davetli törene katıldı.
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bilim Her Yerde Bilim
Karatay’da sloganıyla yola çıktığımız bu projemizde Beledi-
ye Başkanımız Hasan Kılca, Karatay’ın tüm okullarını bilim
kitaplıklarıyla donatmak istediklerini söyledi. Bizler de seve-
rek kabul ettik. Şahsım ve kurumum adına bu eğitim sev-
gisinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Konya’nın bilim ve teknolojiyle gelişen sürecine katkıda bu-
lunmak bizler için gurur kaynağı oluyor. Bugün Belediyemiz;
bilgiyi üreten, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında
birer girişimci olmanız için çalışmalarını gerçekleştirmekte-
dir. Başlatılan bu girişimin Karatay’a ve ülkemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bir ilk olan TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı Pro-
jesi kapsamında ‘TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı’nın Kara-
tay genelindeki 7 anaokulu, 59 ilkokul, 49 ortaokul, 29 lise
ve 2 de özel eğitim kurumu olmak üzere toplam 146 okulda
kurulumları tamamlandı. Oluşturulan 146 adet kitaplıkta
TÜBİTAK tarafından basılan toplam 16 bin 916 yayın, öğren-
cilerle buluştu.
Açılışın ardından TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan
Mandal, programa katılan öğrencilerle “Kariyer Planlaması
ve Başarı” başlıklı bilim söyleşisini gerçekleştirerek öğren-
cilerin hem TÜBİTAK faaliyetleri hem de bilim ile teknoloji
alanındaki son gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi İlk
Uygulaması Konya Karatay’da gerçekleştirildi
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook