TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Dr. Hasan Mandal, bu başarılarından dolayı tüm öğrencileri
ve öğretmenleri tebrik etti.
Açılış konuşmalarının ardından, 27. Bilim Olimpiyatları
kapsamında eğitim alan 182 öğrenciden 25 öğrenciye Al-
tın Madalya, 58 öğrenciye Gümüş Madalya ve 83 öğrenci-
ye Bronz Madalya ile 2019 yılında düzenlenen Bölgesel ve
Uluslararası Olimpiyatlarda uluslararası arenada Ülkemizi
temsil eden ve dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.
Gençlerimiz 2019 Yılında Uluslararası ve Bölgesel Bilim
Olimpiyatlarında Toplamda 56 Ödül Aldı
2019 yılı boyunca, Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olim-
piyatlarında Gençlerimiz toplamda; 9 Altın, 15 Gümüş, 29
Bronz ve 2 Mansiyon ödülü olmak üzere, 56 ödül alarak
ülkemize döndü. Bu kapsamda gençlerimiz 2019 yılında;
Akdeniz Matematik Olimpiyatında 4 Bronz; Asya Fizik Olim-
piyatında 3 Bronz, 1 Mansiyon; Avrupa Fizik Olimpiyatında
3 Altın, 2 Gümüş; Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatında 1
Bronz; Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatında 2 Gümüş,
1 Bronz, 1 Mansiyon; Balkan Bilgisayar Olimpiyatlarında 1
Gümüş, 3 Bronz; Balkan Matematik Olimpiyatlarında 2 Al-
tın, 2 Gümüş, 2 Bronz; Mendeleyev Kimya Olimpiyatlarında
2 Bronz; Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatında 1 Gümüş, 1
Bronz; Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında 2 Altın, 2 Gümüş;
Uluslararası Fizik Olimpiyatında 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz;
Uluslararası Kimya Olimpiyatında 2 Gümüş, 1 Bronz; Ulus-
lararası Matematik Olimpiyatında 1 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz,
1 Mansiyon; Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatında 6 Bronz
ödül kazandı.
BilimOlimpiyatları İkinci Aşama Sınavı sonucunda başarılı
olan ve 2020 yılında Ülkemizi, Uluslararası ve Bölgesel Bilim
Olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazanan öğrencilerimize
Madalyaları takdim edildi. Bu kapsamda; Matematik Bran-
şında 4 Altın, 8 Gümüş, 14 Bronz; Fizik Branşında 4 Altın,
9 Gümüş, 10 Bronz; Kimya Branşında 3 Altın, 9 Gümüş, 12
Bronz; Biyoloji Branşında 2 Altın, 8 Gümüş, 12 Bronz; Bilgisa-
yar Branşında 4 Altın, 8 Gümüş, 12 Bronz; Ortaokul Matema-
tik Branşında 4 Altın, 9 Gümüş, 11 Bronz; Ortaokul Bilgisayar
Branşında 4 Altın, 7 Gümüş, 12 Bronz olmak üzere 25 Altın,
58 Gümüş, 83 Bronz toplam 166 madalya verildi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook