TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BUTAL Bilim ve Toplum faaliyetleri kapsamında,
Bursa-Nilüfer Vahide Aktuğ Ortaokulu 8. sınıflarından 30 öğ-
renci, öğretmenleri ile birlikte TÜBİTAK BUTAL’ı ziyaret ede-
rek, laboratuvarları ve faaliyetlerini tanıma fırsatı buldular.
Mehmet Alp Tiryakioğlu İlköğretimOkulu 3-E sınıfı öğren-
cileri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini (MAM) ziyaret
etti. 3-E sınıfı öğrencilerinden Selen Can, MAM Başkanına
hitaben yazdığı yeni yıl kartında, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret
etmek istediğini belirtmişti. Prof. Dr. Kılıçaslan, Selen’in is-
teğine kayıtsız kalmayarak kendisini ve sınıf arkadaşlarını
TÜBİTAK MAM’a davet etti. Prof. Dr. Kılıçaslan, yarının bilim
insanları olmayı hedeflemelerini, buna ulaşmanın birinci
gayesinin ülkelerini çok sevmek ve çok çalışmak olması ge-
rektiğini ifade etti.
TÜBİTAK MAM ürün sergi alanında MAM Enstitülerinin
TÜBİTAK BUTAL’ın tanıtım sunumu sonrasında, laboratuvar-
lar gezildi ve çalışanlar tarafından öğrenciler ile uygulamalı
deneyler gerçekleştirildi. Deneyler, laboratuvar cihazları ve
laboratuvar ortamı öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.
yaptığı çalışmalar tanıtılarak, Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü Mikroplastik Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM Cahit Arf
Kütüphanesi ziyaret edildi. Kütüphane ve Kütüphanecilik
hakkında bilgi verildi. Ziyaretin anısına öğrencilerimize Bi-
lim Çocuk ve Meraklı Minik, dergileri verildi.
Ziyarete katılan Mehmet Alp Tiryakioğlu İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı Yaşar Gül ve Sınıf Öğretmeni Şule Kılıçka-
ya, ziyaret başvurusunun değerlendirilmesinden ve MAM
ziyareti organize edilmesinden memnuniyetlerini ve teşek-
kürlerini, öğrenciler ise ziyaretten dolayı mutlu olduklarını
ve çok etkilendiklerini dile getirdiler.
Bursa-Nilüfer Vahide Aktuğ Ortaokulu Öğrencileri TÜBİTAK BUTAL’ı Ziyaret Etti
Mehmet Alp Tiryakioğlu İlköğretim Okulu TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook