TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
lleri Sahiplerini Buldu
Teknoloji Atölyesi ile özel yetenekli öğrencilerimizi ortaokul
ve lisenin başında tespit edeceğiz ve onlara 3 yıllık tekno-
loji eğitimi imkânı sunacağız. Robotik kodlamadan siber
güvenliğe, yapay zekâya, nanoteknolojiden enerji teknolo-
jilerine kadar, üretim ve tasarıma kadar pek çok alanda öğ-
rencilerimiz yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı bir
eğitim görmüş olacaklar. 5 yıl içerisinde 50 bin özel yetenek-
li öğrenci mezun edilecek” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, “Türkiye’nin milli
teknoloji hamlesinin sembolü olarak gördüğümüz ve geç-
tiğimiz yıl İstanbul Havalimanında düzenlediğimiz TEKNOFEST
etkinliğinde 122 ülkeden 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağır-
ladık. Hem katılımcı açısından hem de düzenlenen yarışma
kategorileri açısından eşine ender rastlanan bu festivalin
dünyada büyük yankı uyandırdığını gözlemlemekten bü-
yük mutluluk duyduk. Bu yıl Gaziantep’te düzenleyeceğimiz
etkinliğe ilginin daha da artacağına eminim. TEKNOFEST
kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılan siz
gençlerimizin çokluğu ve heyecanı geleceğimize daha bir
umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.
Bu tür etkinliklerin gençlerimize her alanda teknolojiyi
sevdireceğine ve teknoloji geliştirme süreçlerinize katkı sağ-
lamaya yönelteceğine inandığını belirten Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, bu sene ilk defa
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya
başlattıklarını belirterek dünyanın önde gelen üniversitele-
rinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldıklarını,
sonuçta 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey
araştırmacının bu programdan faydalanacağını ve Ülkemize
gelecek bu araştırmacıların kritik Ar-Ge projelerinde önemli
roller üstleneceğini ifade etti.
Törenin açılışında “Bilim ve Teknoloji Yarışında Bilim
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook