TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
şkelerinde Şenlik Havasında Kutlanıyor
leri gerçekleştiriliyor. Tüm yaş gruplarına yönelik sunumlar,
söyleşiler ve atölye çalışmalarının yanı sıra, TÜBİTAK SAGE
tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 Test
Pilotlarıyla söyleşiler, “Uydu Maketi Atölyesi” ve “Roketimi
Tasarlıyorum Atölyesi” etkinlikleri de Ankara programında
yer alıyor.
Bilim ve Teknoloji Rüzgârı Gebze’de de Esiyor
Gebze yerleşkesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi (MAM), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek-
nolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve TÜBİTAK Ulusal
Metroloji Enstitüsü (UME) laboratuvarları ziyarete açıldı.
Popüler bilim konularıyla ilgili söyleşilerin yapıldığı etkin-
liklerde Bursa, Elazığ, Kayseri, Konya, Üsküdar Bilim Mer-
kezleri atölye çalışmaları düzenliyor. Katılımcılar, TÜBİTAK
sanal gerçeklik deneyimini yaşıyorlar. “Corona Virüsü, Dep-
rem ve Yer Hareketlerinin İzlenmesi, Siber Güvenlik” gibi
popüler konularda bilim söyleşileri, bilimsel atölye çalış-
maları ve laboratuvar ziyaretleri de Gebze programında
yer alıyor.
Bilim ve Teknoloji Haftası Antalya’da da Göz Dolduruyor
TÜBİTAK’ın, Antalya’daki Ulusal Gözlemevinde de Bilim
ve Teknoloji Haftası nedeniyle düzenlenen Halk Günü Et-
kinliği büyük ilgi görüyor. Etkinlik kapsamında, her yaş
grubundan gökbilimmeraklıları, gökbilim ve gözlemevleri
hakkında ayrıntılı bilgi alıyorlar, astronomlarla tanışıyorlar.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook