TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
• Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Valiliği ve Türk
Çocuk Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 4. Türk Dünyası Bilim ve
Kültür Şenliği’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Şenlik kapsa-
mında, Başkanımız öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceledi,
heyecanlarına ortak oldu.
• Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Eti Sosyal Bi-
limler Lisesi öğrencileri bir araya gelerek,“Kariyer Planlaması ve
Başarı”konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı, gençlerimizin
sorularını cevapladı.
• Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Afyonkarahisar Sağ-
lık Bilimleri Üniversitesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir
araya gelerek, ”Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Du-
rum Değerlendirmesi: TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” başlıklı
sunumunu gerçekleştirdi. Başkanımız sunumun ardından
katılımcıların sorularını cevapladı.
• Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Kamu Ku-
rumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı (1007)kapsamında desteklenen, “Biyobenzer Ra-
nibizumab: Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi” proje-
sine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
• Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Bezmialem Vakıf
Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans kapsamında
akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya gelerek, “Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde DurumDeğerlendirmesi-
TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” başlıklı sunumunu gerçekleş-
tirdi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook