TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 6

6
Bülten
2020
SUBAT
Olimpiyatları ve Gençlerimiz” konulu sunum yapan TÜBİTAK
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bilim olimpiyatları
programına bilgisayarda 667, biyolojide 1673, fizikte 822,
kimyada 892, matematikte ise 2286 öğrencimiz, Ortaokul
olimpiyatlarına ise matematikte 6683, bilgisayarda 654 öğ-
rencimiz başvurdu. Bu sene toplamda olimpiyat yarışmaları
sürecine 13677 öğrencimiz dâhil oldu. Bu sayıları geçen yılla
karşılaştırdığımız zaman yüzde 90,4’lük bir artış var. Bu artış,
ülkemiz açısından bizlere heyecan, motivasyon ve umut va-
dediyor.” dedi.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK tarafından 1993’ten bu yana
düzenlenmekte olan bilim olimpiyatları ile öğrencilerimizi
temel bilimlere yönelterek bilimsel faaliyetin bir öznesi ol-
malarının amaçlandığı, enerji, gıda güvenliği, temiz çevre,
sağlıklı toplum ve dijitalleşme için temel bilimlerin şart ol-
duğunu vurguladı.
Prof. Dr. Hasan Mandal: “Mentörlük Sistemi Sayesinde
Olimpiyat Öğrencilerinin Kariyerlerinin Her Aşamasında İz-
lenmesi ve Desteklenmesi Sağlanacak”
Türkiye’nin 2023 hedefinin dünyanın 10 büyük ekonomisi
arasında yer almak olduğuna değinen Prof. Dr. Mandal,“ Tür-
kiye olarak küresel bir güç olduğumuzu görüyoruz. Ancak
bunun sürdürülebilirliği yüksek teknoloji üretimi ile müm-
kün olabilir. Türkiye bu açıdan değerlendirildiğinde son 15
yılda araştırmaya, teknoloji geliştirmeye yaptığı katkı ve
desteklerle, düşük ve orta düşük teknolojiden, orta yüksek
teknoloji ülkesine dönüştü. Bu ülkemiz açısından önemli bir
değişim oldu. Bu sürecin devamı ancak yüksek teknoloji ile
gelebilir. “ dedi.
Yüksek teknolojiye ulaşmak için nitelikli bilgi ve nitelikli
insan kaynağının önemini vurgulayan Başkanımız, nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesinde Olimpiyatların büyük
rol oynadığını söyledi. Olimpiyat öğrencilerine çok önem
verdiklerini ekleyen Prof. Dr. Mandal, Bilim Olimpiyatların-
da derece alan öğrenciler için Mentörlük sistemini hayata
geçirdiklerini ifade etti. Yeni sistem sayesinde Olimpiyat
öğrencilerinin kariyerlerinin her aşamasında izlenmesi ve
desteklenmesi sağlanacak dedi. Olimpiyatlara katılmaya
başladığımız dönemden itibaren bu sene ilk defa olimpiyat-
larda tüm dallarda madalya kazanıldığını vurgulayan Prof.
B i l i m O l i m p i y a t l a r ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook