TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 14

14
Bülten
2020
SUBAT
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim
Merkezi (GUHEM)’i ziyaret etti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa inşa
edilen GUHEM’in 23 Nisan’da açılması bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in açı-
lışının 23 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyledi. BTSO ile or-
taklaşa yaptıkları, TÜBİTAK’ın da katkı sağladığı bilimmerke-
zinin ‘Türkiye’nin 2023 hedeflerine varabilmesi adına’ uzay
ve havacılık alanında önemli atılımların yapılmasına ciddi
bir basamak olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Burası, Bur-
sa gibi gelecek vizyonu olan bir şehir için olmazsa olmaz bir
mekândır. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere,
katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. GUHEM’in şim-
diden, ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyo-
rum. Ciddi ve zahmetli bir süreç oldu. Son düzlükteyiz. Çev-
re düzenlemeleri ve küçük detaylar halledilmeye çalışılıyor”
dedi.
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Cüneyt Şener ve TÜBİTAKYönetim Kurulu Üyelerimiz bir-
likte, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitimmerkezi niteliğindeki
GUHEM’de yapılan çalışmaları inceledi. Başkanımız, bilim
merkezinin ‘havacılık ve uzay alanındaki’ tüm istasyonlarını
gezerek, uçak simülatörlerini kullandı. Başkanımız Prof. Dr.
Hasan Mandal GUHEM’in ‘her yaş grubundan insana hitap
eden’ teknolojiyi kullanan değil üreten insanlara ev sahipliği
yapacak bir merkez olacağını dile getirdi. Bilim merkeziyle
ilgili sürecin 2014 yılında başladığını, dünyadaki örnekler
incelenerek tematik bir alt yapı oluşturulduğunu hatırlatan
Başkanımız, “Sadece Bursalıların değil çevre iller ile Türki-
ye’deki tüm uzay ve havacılık meraklılarının gelip, hem ha-
vacılık hem de uzay alanında hayallerini gerçekleştirebile-
ceği bir mekân ortaya çıkmış. Ülke olarak ‘Bu alanda ben de
varım’ diyebileceğimiz bir alt yapı sağlanmış. Tebrik ediyo-
rum. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Başkanımız Prof. Dr. Hasan Man-
dal Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte GUHEM’i gezerek
incelemelerde bulundu.
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne Ziyaret
G ö k m e n U z a y H a v a c ı l ı k E ğ i t i m M e r k e z i ’ n e Z i y a r e t
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook