TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 32

32
Bülten
MART
2016
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE E-Kimlik Birimi, geliştirdiği sistem
ve hizmetlere ilişkin eğitim vermeye devam ediyor. UDEA
Wireless Technologies’den ilgili proje ekibine “T.C. Kimlik
Kartı Kullanım Vakaları Eğitimi” verildi. Eğitimi tamamlayan
katılımcıların, T.C. Kimlik Kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi, T.C. Kimlik Kartı Kimlik Tanıma ve Doğrulama Yön-
temleri ve T.C. Kimlik Kartı Kullanım Vakaları hakkında bilgi
sahibi olmaları hedeflendi.
Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) Eğitimi ile katılımcıların
akıllı kart işletim sistemleri ve genel özellikleri hakkında
bilgi sahibi olmaları, AKİS üzerinde uygulama geliştirebile-
cek seviyede bilgi edinmeleri, AKİS yüklü kartlar ile çalışan
sürücü yazılımı ve/veya kütüphane yazılımı geliştirebilecek
düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlandı.
Katılımcıların TS 13582, TS 13583, TS 13584 ve TS 13585
standartlarına uygun KEC geliştirebilecek düzeyde bilgi sa-
hibi olması ve katılımcıları, geliştirilecek KEC’in sertifikasyon
süreçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan Kart Erişim
Cihazı (KEC) Standardı Eğitimi, yine UDEA Firması’ndan ilgili
proje ekibine verildi.
Kart Erişim Cihazı (KEC) Ortak Kriter (CC) Sertifikasyonu
Eğitimi ile katılımcıların Kart Erişim Cihazı Koruma Profili’nin
getirdiği ürün gerekleri ve Ortak Kriterler sertifikasyonu
hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.
T.C. Kimlik Kartı Yazılım Kütüphanesi Geliştirme Eğitimi ile,
eğitimi tamamlayan katılımcıların, PC üzerinde geliştirilecek
e-kimlik uygulamaları için T.C. Kimlik Kartı Yazılım Kütüpha-
nesi geliştirebilecek düzeyde bilgilendirilmeleri hedeflendi.
Eğitimler, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE E-Kimlik Birimi’nden
Mustafa Selvi, Apti Karademir, Ercan Ölçer, Koral Ataman,
Cenk Vatansever, Muhammet Şahinoğlu, Enes Özbay, Ali
İrim, İlksen Özcan ve Seyhan Şengelir tarafından konuları-
nın uzmanlığına göre verildi.
E-Kimlik Endüstri Entegrasyonu Atölye Çalışmasını Dü-
zenledi
Öte yandan TÜBİTAK BİLGEM, İş Bankası yetkilileri için E-
Kimlik Endüstri Entegrasyonu Atölyesi düzenledi.
BİLGEM UEKAE E-Kimlik Birimi tarafından BİLGEM’de dü-
zenlenen programa İş Bankası idari ve teknik personeli ka-
tıldı. Kart Erişim Cihazı Endüstri Entegrasyonu Destek Paketi
hizmetini alan İş Bankası yetkililerine, destek paketi kapsa-
mında BİLGEM UEKAE E-Kimlik Birimi’nin sunduğu hizmet-
ler uygulamalı olarak tanıtıldı. Mustafa Selvi ve Sedat Çiftçi
tarafından yapılan tanıtım, e-Kimlik kullanımının endüstriye
entegrasyonunu hedefliyor.
E-Kimlik Birimi Eğitimleri Devam Ediyor
“Biyosensör ve Membran Uygulamaları İçin
Sayısal Olarak Tasarlanmış Nano-MIPs”
Cranfield Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölü-
mü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Zeynep Al-
tıntaş, TÜBİTAK BİLGEMYılmaz Tokad Konferans Salonu’nda,
“Biyosensör ve Membran Uygulamaları için Sayısal Olarak
Tasarlanmış Nano-MIPs” başlıklı seminer verdi.
Avrupa Birliği projelerinden olan konunun detaylı bir şe-
kilde anlatıldığı etkinliğe, BİLGEM ve MAM bünyesinde ça-
lışmakta olan araştırmacı ve diğer ilgililer katıldı. Seminer;
Moleküler Modelleme, MIPS Sentezi, MIPS’lerin Temel Özel-
likleri, Yatkınlık & Kapasite Analizi ve MIPS’lerin Membran-
lara Eklenmesi olmak üzere beş başlıktan oluştu. Program,
soru-cevap bölümüyle son buldu.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook