TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 30

30
Bülten
MART
2016
Web’de Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Atölyesi
Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) yaygınlaştırma fa-
aliyetleri kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Enstitüsü (YTE), 18. Akademik Bilişim Konferansı etkinlikleri
dâhilinde Web’de Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Atölyesi
düzenledi.
Türkiye’nin farklı yerlerinden bilişim çalışanları, akademis-
yenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen atölye, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlen-
di.
Atölye programı kapsamında kullanıcı araştırmaları, bilgi
mimarisi, prototipleme, arayüz tasarım prensipleri, kullanı-
labilirlik testleri ve web erişilebilirliği konularında katılımcı-
lara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Atölye boyunca düzenlenen etkileşimli çalışmalarda, ka-
tılımcılar edindikleri bilgi ve kazanımları uygulama fırsatı
buldu.
TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından gerçekleştirilen kullanı-
labilirlik ve erişilebilirlik temalı atölyelerin önümüzdeki dö-
nemlerde de devam etmesi planlanıyor.
ESYA 2.0Sürümü, CC EAL4+Sertifikasını Aldı
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) tarafından, MA3 projesi kapsamında ge-
liştirilen ESYA (Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı) 2.0 sü-
rümü, CC EAL4+ sertifikasını almaya hak kazandı.
ESYA, bir PKI (açık anahtar altyapısı) sisteminden bekle-
nen tüm özellikleri bir arada sunuyor. ESYA Sertifika Ma-
kamı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi başta olmak
üzere nitelikli sertifika, yetki sertifikası, uyap, e-fatura, e-def-
ter, e-reçete, yeni nesil ökc, e-pasaport, takograf gibi bütün
e-devlet süreçleri için kritik rol oynayan elektronik sertifika-
ların üretimi ve yönetimini gerçekleştiren tek milli yazılım
olmasıyla ön plana çıkıyor.
En son PKI standart ve teknolojilerine uygun ESYA 2.0 sü-
rümü, koruma profili CIMC (Certification Issuing and Mana-
gement Components) uyumlu CC EAL4+ sertifikasını 11 Ey-
lül 2015 tarihinde aldı. ESYA 2.0 sürümü, bu sertifikayı almış
dünyadaki sayılı ve ülkemizdeki tek ürün olması özelliğiyle
önemli bir yer taşıyor.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook