TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 38

38
Bülten
MART
2016
Popüler Bilim Yayınları: 842 Kitap 17 Milyon Baskı
Bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesinde öncü rol oy-
namak amacıyla 1993 yılında yayın hayatına başlayan Popü-
ler Bilim Kitapları, bilim okuryazarlığına katkıda bulunmaya
devam ediyor.
1993’ten beri Dünyanın en iyi popüler bilim kitapları ör-
neklerini ve farklı bilimsel konularda uzmanları tarafından
yazılmış Türkçe telif eserleri okuyucusuyla buluşturan Po-
püler Bilim Kitapları; Yetişkin, Başvuru, Çocukluk-Gençlik ve
Okul Öncesi kitaplıklarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, bugüne kadar fen bilim-
leri, sosyal bilimler gibi çeşitli bilim dallarında yayımlanan
842 kitabı 17 milyonun üzerinde okurla buluşturdu. 2015
yılı içinde 139 yeni kitap yayımlandı.
Kitap fuarlarının gözdesi haline gelen TÜBİTAK Popüler
Bilim Yayınlarına okurlar, kitapçılardan ve alışveriş merkez-
lerinden ulaşabildikleri gibi aynı zamanda
.
tubitak.gov.tr/ adresinden de satın alma imkanına sahipler.
P o p ü l e r B i l i m Y a y ı n l a r ı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook