TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 26

26
Bülten
MART
2016
Fotovoltaik Güneş Paneli Geliştirildi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Schmid-Pekin-
taş Enerji A.Ş. işbirliğinde yüzde16,5 verimli fotovoltaik güneş pa-
neli geliştirildi.
Fotovoltaik güneş panellerinin üretiminde cam, güneş hücresi,
şerit tel, ara polimer paftalar, arka pafta, alüminyum çerçeve ve
bağlantı kutusu gibi pek çok malzeme kullanılır. Bu malzemelerin
doğru seçiminin yanı sıra güneş panel üretim ara süreçlerinin op-
timizasyonu sonucunda da yüksek verimli ve uzun yıllar hizmet
verebilecek fotovoltaik güneş panellerinin üretilmesi mümkün-
dür. Bu çerçevede, TÜBİTAK MAM ile Schmid-Pekintaş Enerji A.Ş.
arasında başlatılan çalışmalar kısa sürede ön sonuçlarını verdi ve
%16,5 verimli fotovoltaik güneş paneli geliştirildi.
TÜBİTAK MAM, düşük maliyetli sarfların ve üretim süreçlerinin
optimizasyonu ile aynı güneş hücresinden öncekilerden daha da
verimli modüllerin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalarına de-
vam ediyor.
Gölcük Tersane Komutanı TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK BİLGEM, GzİS-SUKB Entegrasyon Projesi
başlangıç toplantısı kapsamında TUSAŞ’lı yetkilileri
ağırladı.
Program, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiş
olan ARINC653 uyumlu Gerçek Zamanlı İşletim Siste-
mi’nin (GzİS) TUSAŞ tarafından geliştirilmiş olan Sayı-
sal Uçuş Kontrol Bilgisayarı’na (SUKB) entegrasyonu ve
HÜRKUŞ IronBird Test Ortamında teknoloji demons-
trasyonunu kapsayan projenin başlangıç toplantısı
niteliğinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, SUKB Projesi
kapsamında geliştirilen Otopilot Sisteminin, HÜRKUŞ
uçağına ve Milli Muharip Uçak (TF-X) gibi geliştirilecek
yerli platformlara entegre edilmesi planlanıyor.
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
GİS Proje Ekibiyle gerçekleşen toplantıya TUSAŞ’ı tem-
silen Güray Yıldız, Koray Özel, İsa Çalış ve Murat Vural
katıldılar.
T Ü B İ T A K M A M
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook