TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Köklüce HES Rehabilitasyonu Başarı ile Tamamlandı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Elektrik
Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) arasında Köklüce Hidroelek-
trik Santrali’nin bazı kritik ekipmanlarının güncellenmesine
yönelik imzalanan “Köklüce HES İkaz ve Koruma Sistemleri
Rehabilitasyon Projesi” kapsamında rehabilite edilen sis-
temlerin tasarım, üretim, saha kurulumu, test ve devreye
alma süreçleri TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından
yerli imkânlarla gerçekleştirildi.
Köklüce Hidroelektrik Santrali (HES), Tokat ili Niksar ilçesi
sınırlarında bulunuyor ve 45 MW gücünde 2 üniteden (top-
lam 90 MW) oluşuyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
sorumluluğunda bulunan Santral, 1988 yılında faaliyete gir-
di ve Ekim 2013’e kadar faaliyetlerine devam etti.
Malatyalı Genç Mucitler TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Malatya Anadolu Lisesi 4. sınıfta okuyan ve ‘tampon hava
yastığı’ projeleriyle Türk Patent Enstitüsü’nden (TPE) Faydalı
Model tescili yaptırmış dört öğrenci, Malatya Bilim Sanayi İl
Müdürü Akif Gülaçtı ile birlikte, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Ensti-
tüsü ve Malzeme Enstitüsü’nü ziyaret eden öğrenciler ayrıca
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi turu yaptılar. Araştırmacılardan
bizzat bilgi alarak merak ettiklerini sorma fırsatı yakalayan
genç mucitler Abdullah Batçıoğlu, Nihat Babacan, Melih Ka-
vuk ve Ahmet Faruk Yıldırım, TPE tarafından Faydalı Model
olarak tescil edilen tampon hava yastığı projeleri hakkında
da araştırmacılara bilgi verdi.
Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının hasarlarını en aza
indirmeyi hedefleyen projelerini Cumhurbaşkanı’nın yer-
li milli araç geliştirilmesi kapsamındaki çağrılarına yönelik
olarak geliştirdiklerini aktaran gençler, projelerinin TPE tara-
fından tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirttiler.
TÜBİTAK MAM araştırma laboratuvarlarını büyük bir merak
ve ilgiyle gezen genç mucitler, TÜBİTAK’ın araştırma mer-
kezlerinden bu ziyaretleriyle haberdar olduklarını ve bilim
insanlarıyla biraraya gelerek TÜBİTAK MAM’daki altyapı ve
teknolojiyi yerinde görmekten çok memnun olduklarını be-
lirtti. Üniversitede mühendislik bölümlerini seçmeyi hedef-
leyen gençlere, araştırmacılar tarafından TÜBİTAK MAM’da
geliştirilen örnek projeler ve çalışma alanları aktarıldı.
TÜBİTAK MAM, toplumda bilim kültürü oluşturulması ve
gençlerin bilime teşvik edilmesi hedefleri kapsamında lise
ve üniversite öğrencilerini TÜBİTAK Gebze kampüsündeki
araştırma merkezinde ağırlıyor. Gençlerin bilim ve bilim in-
sanlarıyla birebir temas kurabileceği bir ortam oluşturarak,
onlara bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yüzünü göstermeyi
amaçlayan TÜBİTAK MAM, gençleri merak etmeye ve araş-
tırmaya motive etmeyi ve bilimi meslek olarak seçmelerine
dair heyecanlandırmayı hedefliyor. TÜBİTAK MAM bu kap-
samda, 2015 yılı içinde 2.000’in üzerinde lise ve üniversite
öğrencisini, araştırma laboratuvarlarında ağırlayarak, öğ-
rencileri bilim insanlarıyla biraraya getirdi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook