TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 24

24
Bülten
MART
2016
Amerikan ERDC Heyeti ile İşbirliği
Görüşmeleri Sürüyor
Amerikan Kara Kuvvetleri Mühendisleri ve Mühendislik
Ar-Ge Merkezi’ne (US Army Corps of Engineers, Engineer
Research and Development Center-ERDC) bağlı Uluslara-
rası Araştırma Ofisi Direktörü Dr. Russell Harmon ile İnşaat
Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı Direktörü Dr. İlker Adı-
güzel ve beraberindeki heyet, potansiyel işbirliği konularını
detaylı görüşmek amacıyla, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıya, TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi ve
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı yetkilileri ka-
tıldı. ERDC’nin, TÜBİTAK MAM’ın altyapısını incelemek için
2015’te yaptığı ilk ziyaretin devamı olarak gerçekleştirdiği
bu ziyarette, her iki merkezde yürütülmekte olan Ar-Ge faa-
liyetleri hakkında karşılıklı olarak ayrıntılı bilgi verildi. ERDC
ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE),
Enerji Enstitüsü (EE) ve Malzeme Enstitüsü (ME) arasında ge-
liştirilebilecek işbirliği konuları, paralel oturumlar ile yapılan
toplantılarda detaylı olarak incelendi.
İngiltere Yüksek Öğretim Heyeti, TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Heyeti (UK Higher Edu-
cation Mission) ve İngiliz Konsolosluğu yetkilileri, TÜBİTAK
MAM’ın bilimsel ve teknolojik altyapısını inceleyerek, potan-
siyel işbirliği olanaklarını görüşmek üzere MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı
ve İş Geliştirme Birimi yetkilileri eşliğinde gerçekleşen top-
lantıda, TÜBİTAK MAM’ın yapısı ve yürütülmekte olan Ar-Ge
faaliyetleri hakkında heyete bilgi verildi.
Heyetin ilgi alanları doğrultusunda, TÜBİTAK MAM Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü,
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Yer ve Deniz
Bilimleri Enstitüsü yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ile
enstitülerin çalışma alanlarına yönelik detaylı bilgiler akta-
rıldı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda olası işbirliği konuları
değerlendirildi.
Heyetin bir bölümü ayrıca, TÜBİTAK MAM Gen Mühendis-
liği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde 17-18
Şubat 2016 tarihlerinde TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleşen
Medikal Biyoteknoloji Çalıştayı’na katıldı.
T Ü B İ T A K M A M
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook