TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 34

34
Bülten
MART
2016
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında Mart 2015’te imza-
lanan “Uzman Yardımcılığı Eğitimleri İşbirliği Projesi” son
buldu.
MEB’de görevli uzman yardımcılarının akademik do-
nanımlarını artırmak, çalışmalarına yön vermek ve ayrıca
mesleki teknik becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim
programlarının tasarlanıp uygulandığı Proje kapsamın-
da, toplam 135 MEB Uzman Yardımcısına Mersin, Aydın ve
Muğla Hizmetiçi Enstitüleri ile TÜSSİDE’de, toplam 330 saat
süren eğitimler verildi.
Uzman Yardımcılığı Eğitimleri İşbirliği
Projesi Tamamlandı
Eğitimde Fark Yaratanlar bölümü kapsamında sesli kitap
projeleriyle tanınan Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler
Teknoloji ve Eğitim Lâboratuvarı’nın (GETEM) direktörlüğü-
nü yürüten Engin Yılmaz, son zamanlarda sosyal medyada
farklı sınıf tasarımı ile gündem oluşturan yeni nesil öğret-
men Ahmet Naç ve Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen
Ödülü Komitesi’nin seçtiği “Dünya’da En İyi 50 Öğretmen”
arasında yer alan Dilek Livaneli paylaşımlarda bulundular.
Proje kapsamında uzmanlarının gelişimlerinin izlenebil-
mesi için bir değerlendirme sistemi kuruldu, raporlamalar
yapıldı ve Şubat 2016 itibariyle proje tamamlandı.
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook