TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 20

2015
X X
EYLÜL
“Medeniyet Tasavvuru Bir
TÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler Programının Konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten Oldu.
20
Bülten
T
ÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler Programının Konuğu
Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. “Medeniyet ve Kültür”
alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Sadettin Ökten,
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde ger-
çekleştirilen “Duayenlerle Söyleşiler” programında Dr. İh-
san Erdem Kayral’ın sorularını yanıtladı.
Cumhuriyet döneminde edebiyat ve felsefe öğretmen-
liği yapan, aynı zamanda İmam Hatip Okullarının kurucu-
su Mahmut Celalettin Ökten’in oğlu olan Prof. Dr. Sadettin
Ökten, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlayıp günümü-
ze kadar uzanan akademik hayatını anlattı. Lise eğitimini
1953-1959 yılları arasında Vefa Lisesi’nde birincilikle ta-
mamlayan Ökten, 1959 yılında akademik hayata İstanbul
Teknik Üniversitesi’ni kazanarak adım attı.1964 yılında İn-
şaat Fakültesini tamamlayan Ökten, aynı yılın Eylül ayında
Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Kürsüsüne
asistan olarak atandı. Annesi akademik hayata girmesinde
en büyük destekçisi oldu.
Ökten, asistanlığının ilk yıllarında Karayolları çalışanları-
nın gelir açısından daha iyi imkânlara sahip olduğunu, an-
cak bu duruma hiçbir zaman imrenmediğini ve akademik
hayatı tercih etmesinden dolayı herhangi bir pişmanlığının
bulunmadığını belirtti.
Üniversite yıllarında, çalışmalarının yanında müzikle
de ilgilendi. Bu dönemde, İstanbul Üniversitesi Talebe Ce-
miyeti’nin korosuna girdi. Lisans eğitimini tamamladıktan
sonra asistanlık atama sürecini beklerken İstanbul Beledi-
yesi Konservatuarına girdi ve hayat arkadaşını da bu süreç-
te konservatuardan buldu.
Doktora sürecinde ve sonrasında akademik çalışmalar-
da bulunmak üzere ABD ve Avrupa’ya giden Prof. Ökten tez
konusu belirlemesinde ABD deneyiminin önemini vurgu-
ladı. Doktora tezini tamamlamak için ABD’den teklif alan
Ökten, bununla birlikte hocasının da teşvikiyle doktora
derecesini Türkiye’ye dönerek Teknik Üniversite’den aldı.
Kendisi gibi o dönemde yurt dışına giden diğer arkadaşları
da tez konularını benzer şekilde belirledikten sonra dok-
tora derecelerini Teknik Üniversite’den aldı. Tezini tamam-
ladıktan sonra kongrelerde sunumlar gerçekleştirmek için
Avrupa’ya giden Ökten, bir akademik dönemi de Belçika’da
geçirdi.
Açıklamalarında akademik hayatta dil bilmenin önemi-
ni vurgulayan Ökten, özellikle Osmanlı entelektüellerinin
en az 3 dili çok iyi şekilde kullandıklarını ifade etti. Merhum
babası Celal Ökten Hoca’nın Arapça, Farsça ve Fransızcayı
çok iyi bir düzeyde bildiğini, kendisine en önemli katkıla-
rından birisinin de dil bilmenin önemini kendisine aktar-
masının olduğunu belirtti.
Kendisine son dönemdeki çalışmalarının da yoğunlaş-
tığı “Medeniyet ve Kültür” kavramlarına ilişkin değerlendir-
melerini dinlemek için soru yönelttik. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’ne geçtikten sonra kendi kimliğini
irdelemeye başlayan Ökten, 40’lı yaşlarıyla birlikte “Bilim
Tarihine” yöneldiğini ifade etti. Konuya ilişkin çalışmalarına
başlamadan önce Prof. Dr. Mehmet Dökmeci, Dr. Mehmet
Genç ve Prof. Dr. Erol Güngör gibi akademisyenlerle temas-
larda bulundu. Bu değerlendirmelerin ardından “Felsefe”,
“Teknoloji Tarihi”, “İktisat Tarihi”, “Siyasi Tarihi”, “Matematik
Tarihi” gibi alanlarda okumalarını yoğunlaştırdı. Ökten, bu
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook