TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 10

2015
EYLÜL
10
Bülten
Bakan Fikri Işık, TÜBİTAK UZ
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK UZAY
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde incelemelerde
bulundu. TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman
Kuzu’nun Enstitü çalışmaları hakkında brifing sunduğu
etkinlikte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Başkan
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Dr. Orkun Hasekioğlu,
Genel Sekreter Arif Koyuncu da hazır bulundu.
İncelemeler sırasında gazeteciler tarafından yerli ha-
berleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın geliştirilmesine yönelik
çalışmaların durdurulduğu iddialarının sorulması üzerine
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK’ta yü-
rüyen hiçbir projenin durmadığını, böyle bir şeyi asla kabul
etmeyeceklerini söyledi. TÜRKSAT 6A projesinin devam et-
tiğini ve çalışmaların, belirlenen takvime uygun ilerlediğini
B a k a n F i k r i I ş ı k , T Ü B İ T A K U Z A Y ’ d a İ n c e l e m e l e r d e B u l u n d u
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook