TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 11

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
11
Y’da İncelemelerde Bulundu
anlatan Işık, “İnşallah 2019 yılı içinde proje tamamlanacak.
Şu anda herhangi bir durma veya aksama söz konusu de-
ğil” dedi.
Işık, bunun yanı sıra diğer uydu çalışmalarının da de-
vam ettiği bilgisini verdi. Bu arada, TÜBİTAK uzmanlarının
yoğun olarak uydulardaki merceklerin de yerli imkânlarla
üretilmesi için çalıştıklarını aktaran Işık, “Tüm bunların Tür-
kiye’de yapılıyor olması, ülkemizi önemli bir aktör haline
getiriyor” diye konuştu.
TÜBİTAK’ın, hassas tarım uygulamalarında kullanılması
için geliştirdiği dronelar hakkında da bilgi veren Işık, gele-
neksel tarıma artık uzay teknolojileri desteği sağlanacağını
ifade etti. Proje kapsamında uydu ve dronelardan alınan
görüntülerle, tarım alanlarının analizinin yapılacağını ve
hassas tarım uygulamalarının geliştirileceğini anlatan Işık,
hiperspektral görüntüler kullanılarak, yetiştirilen ürünlerin
detaylı analizinin gerçekleştirileceğini kaydetti.
TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu,
yaptığı sunumda, TÜRKSAT 6A, İMECE VE HALE projeleri
hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a bri-
fing sunumu gerçekleştirdi. Ayrıca HALE İtki Motoru De-
mosu ve İMECE Projesi Üretilen Haberleşme Modülleri de
yerinde incelendi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook