TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 12

12
Bülten
2015
EYLÜL
T Ü B İ T A K T e k n o l o j i y i Ü r e t t i k t e n S o n r a L a b o r a t u v a r P r o t o t i p i n i d e Ü r e t e c e k
“TÜBİTAK Teknolojiyi Ürettikten Sonra
Laboratuvar Prototipini de Üretecek”
Prof. Dr. A. Arif ERGİN:
T
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, bilişim, enerji ve
kimya sektöründe reel sektöre rakip hamleler yaptıklarını
belirterek “TÜBİTAK’ı sanayicimize rekabet düzleminde ra-
kip olan bir oyuncu değil, problemlerini paylaşabilecekleri,
rahatlayabilecekleri bir yer olarak şekillendirmemiz gereki-
yor” dedi.
Kocaeli Sanayi Odasının meclis toplantısında konuşan
Ergin, 2023 hedeflerinde GSMH’nın yüzde 3’ünün Ar-Ge
projelerine aktarılması, bunun 2 puanının özel sektör, 1 pu-
anının da devlet tarafından yönetilmesi olduğunu söyledi.
TÜBİTAK’ın fonlamanın haricinde iş yapan ve sanayiye
bakan bir yüzü olduğunu aktaran Ergin “Bir taraftan bilim
insanlarımıza yatırım yapıp, bunları yetiştirip olgularını
endüstrileştirmeye doğru iteklerken, öbür tarafta da oluş-
muş meyvelerin bir bölümünü de doğrudan sanayimizin
kullanımına geçirmekle mükellefiz. Dolayısıyla, üniversite
ve kamu, sanayiye gidecek yolu döşemekle mükellef bir rol
icra ediyorlar” diye konuştu.
Ergin, bu rolü icra ederken sıkıntılı durumlarının da ol-
duğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bir tarafta sanayiyle rekabet halinde olan bir kuruma
‘sanayicimiz nasıl güvenecek?’ sorusunun ben cevabını
bulamıyorum. Bugün benim kurumumun ismi biraz yanlış.
Kurumun isminin Türkiye Bilimsel, Teknolojik, Araştırma,
İmalat, Tedarik, Bakım Tutum, Lojistik Destek ve Garanti
Süresi İdame Kurumu olması lazım. Çünkü baktığınızda
bilişim sektöründe de enerji sektöründe de kimya sektö-
ründe de TÜBİTAK olarak biz gerçekten reel sektöre rakip
hamleler yapmışız. Olması gereken şey, TÜBİTAK’ı sanayi-
cimize rekabet düzleminde rakip olan bir oyuncu değil,
problemlerini paylaşabilecekleri, rahatlayabilecekleri bir
yer olarak şekillendirmemiz gerekiyor. Bu konuda BİLGEM
başkanlığım sırasında çok önemli bazı imzalar attım, TÜBİ-
TAK başkanlığına da bunu taşımak istiyorum.”
“TÜBİTAK parasını lisanslamayla kazanacak”
Batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ve bu gibi ko-
nularda fikri mülkiyet havuzunu artırmaları gerektiğini vur-
gulayan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:
“TÜBİTAK, reel sektörle rekabeti kapatacak ama tekno-
lojiyi hala üretmeye devam edecek. Teknolojiyi ürettikten
sonra laboratuvar prototipini de üretecek. Endüstri proto-
tipine geçerken mutlaka sanayiden insanları alarak bunu
yapmak zorundadır. Böylece, laboratuvarda masa üstünde
gösterdiğimiz ürünün sanayiye geçtiği noktada en az bir
sanayici de ‘tamam ben bunu yatırım yapılabilir nitelikte,
kendi üretim tesislerimde uygun şekilde alabiliyorum’ di-
yebilecek kapasiteye sahip olacak. TÜBİTAK parasını üretti-
ği bu teknolojilerini sanayiye lisanslayarak, fikri mülkiyetini
kiralayarak kazanacak.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook