TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 25

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Dostu Araç Ürettiler
Özel Gövde Tasarımı İçin Patent Başvurusu Yapıldı
Aracın güneşten sağladığı enerjiyi yüzde 40 oranında
arttıran özel gövde tasarımı için Patent başvurusu yaptık-
larını anlatan Odabaşı, “İlk ticari aracımızı, Avrupa’nın en
büyük dondurma fabrikası olan Konya’daki bir fabrikaya
misafir ve güvenlik ulaşımını sağlaması amacıyla sattık ve
çok olumlu geri dönüşler aldık. Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM) ve TEB Bankası ortaklığında kurulan İzmir Girişim
programı kapsamında destek almaya hak kazandık” diye
konuştu.
Araç Yenilendi
ECOtour’un yeni modelinin tasarımı ve üretiminin ya-
pıldığını kaydeden Kerem Odabaşı, “Geçmiş yılların üretim
ve kullanıcı deneyiminden yola çıkarak aracımıza yenilikler
kattık. Aynı zamanda adetli üretim için hazırlıklarımızı da
tamamladık. Ecotour’u turistik sahil belediyeleri, tatil köy-
leri, kampüs ve çevreci fabrikalar gibi yeniliklerde öncü ku-
ruluşlara kazandırma amacındayız” diye konuştu.
TÜBİTAK Desteği Önemli
Yine güneş enerjisi takviyeli elektrikli ve dört tekerlekli
yeni bir araç geliştirmekte olduklarını belirten Odabaşı, “Bu
yeni araçlarımız için inovatif özeliği olan akıllı enerji yöne-
tim sistemi tasarladık. Bu sistemi geliştirmek için sistema-
tik AR-GE yapma hedefindeyiz. 1512 programının üçüncü
aşaması olan 1507 AR-GE destek programına bu projeyle
başvurmaktayız. AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızın sü-
rekliliği açısından bu destekler bizim için çok önemli” dedi.
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook