TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 14

2015
EYLÜL
Ö ğ r e n c i l e r i m i z U l u s l a r a r a s ı B i l g i s a y a r O l i m p i y a t ı ’ n d a n M a d a l y a İ l e D ö n d ü
14
Bülten
Öğrencilerimiz Uluslararası
Bilgisayar Olimpiyatı’ndan
Madalya İle Döndü
Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda Tür-
kiye’yi temsil eden ekipler bu yıl da madal-
ya ile döndü.
2
7. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı (IOI) 26 Temmuz –
2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı
kentinde 84 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Abdullah Enes
Öncü, Kayacan Vesek, Muhammed İkbal Kazar, Muham-
med Emin Ayar adlı öğrencilerden oluşan 4 kişilik olimpiyat
takımından Abdullah Enes Öncü, Kayacan Vesek, Muham-
med İkbal Kazar Gümüş Madalya; Muhammet Emin Ayar
Bronz Madalya ile ülkemize döndü.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Bİ-
DEB) tarafından organizasyonu yürütülen 27. Uluslarara-
sı Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimizi desteklemek
amacıyla kurulmuş olan akademik komite üyeleri, TOBB
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Osman Abul, Doç. Dr. M. Fatih
Demirci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Tolga Can’dan oluştu.
Ülkemizin, 1993 yılından beri düzenli olarak katıldığı
Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda bu güne kadar ka-
zandığı Altın Madalya sayısı 2, Gümüş Madalya sayısı 20,
Bronz Madalya sayısı 37’dir.
Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyo-
ruz.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook