TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 26

26
Bülten
2015
EYLÜL
D a n i m a r k a B ü y ü k e l ç i s i T Ü B İ T A K ’ ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK-ABD İkili Araştırma Destek
İmkânları Tanıtımı
Danimarka Ankara Büyükelçisi Ruben Madsen, göre-
ve yeni atanan Enerji, Çevre, Araştırma ve Yenilik Müşaviri
Dennis Holte Albertsen ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
A. Arif Ergin’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşme esnasında Türkiye ve Danimarka’nın sahip ol-
duğu bilimsel araştırma ve yenilik potansiyeli belirtilerek,
iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik işbirliği faaliyet-
lerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilmesi planlanan
çalışmalara değinildi. Bu konuda yakın zamanda ilgili ku-
rumlar arasında daha detaylı görüşmeler yapılacağı bildi-
rildi.
Danimarka Büyükelçisi’nin ziyareti, iki ülke işbirliğinin
daha da ileriye taşınması konusunda karşılıklı niyetlerin bil-
dirilmesi ile sona erdi.
Danimarka Büyükelçisi TÜBİTAK’ı
Ziyaret Etti
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen ortak panelde
TÜBİTAK ve ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foun-
dation-NSF) yetkililerinin katılımıyla TÜBİTAK-NSF işbirliği
tanıtıldı. Panelde NSF temsilcisi Seta Bogosyan NSF’in ge-
nel yapısı, NSF-TÜBİTAK işbirliği ve NSF tarafından araş-
tırmacılara sağlanan proje desteklerine dair bilgi sundu.
TÜBİTAK yetkilisi Murat Tıltak ise TÜBİTAK-NSF işbirliğinin
hedefleri, TÜBİTAK 2501 İkili İşbirliği Programının genel ya-
pısı, programa ilişkin başvuru kriterleri ve TÜBİTAK’ın ABD
özelindeki diğer araştırma kurumlarıyla olan ikili işbirliği
programları hakkında bilgi verdi.
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen
panele, Kadir Has Üniversitesi ve çevre üniversitelerden
gelen akademisyen ve öğrenciler katıldı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook