TÜBİTAK Bülten / Sayı 165 - Eylül 2015 - page 17

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
katılımcıların da olduğunu belirtti. 2014 yılında insanoğ-
lunun uzayı keşfetmede önemli adımlar attığını, ilk kez bir
kuyruklu yıldıza uydu indirildiğini, dokuz yıllık yolculuktan
sonra “Yeni Ufuklar” (New Horizons) uydusuyla gezegen-
likten düşürülen Pluto’ya ulaşıldığını ve güneş sisteminin
yapısına ilişkin önemli ip uçları elde edildiğini hatırlattı.
Şenlikte katılımcıların profesyonel ve amatör astronomlar-
la buluşmalarını hedeflediklerini vurgulayan Kırbıyık, “Gök-
yüzü doğal bir laboratuvar, katılımcıların şenlikte edin-
dikleri doğru bilgilerle, gökyüzünde gördüklerini bilinçli
yorumlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.
Başlangıçta, TÜBİTAK BilimveTeknik Dergisi, daha sonra
Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından organize edi-
len etkinlik, 2010 yılından itibaren TUG tarafından düzenle-
niyor. Şimdiki ve geçmişteki etkinlik bilgilerine “
tubitak.gov.tr/tr/gozlem-senligi” adresinden ulaşılabilir.
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook